Cradle to Cradle

Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat i silverkategorin Certifieringen omfattar hela produktportföljen av Troldtekt-akustikplattor i ljust naturträ, naturgrått och i standardkulörerna vitt 101, grått 202, koksgrått 208, svart 207 och rött 210. Silvercertifieringen omfattar även de brandsäkra Troldtekt A2-plattorna och Troldtekt agro-plattorna.

Plattorna godkändes för certifiering bland annat eftersom de inte innehåller några skadliga ämnen och därför kan komposteras och återföras till naturen som jordförbättrare.

Produktlivscykel

Material, tillverkning, transport, användning och återvinning. Under hela produktlivscykeln – från vaggan till vaggan – fokuserar Troldtekt på att minimera miljöpåverkan från sina produkter, och på att optimera resursförbrukning och processer så att produkterna ger mervärde. Det är tanken med produktlivscykeln som ligger till grund för Troldtekts Cradle to Cradle-affärsstrategi.

Råvaror

Produktion

Transport

Användning

Återvinning

Troldtekt Product Life Cycle

FSC® och PEFC

Troldtekt är certifierat enligt både PEFC- och FSC®-standard, vilket garanterar att det trä som används för tillverkning av Troldtekt akustikplattor kan spåras tillbaka till ett ansvarsfullt skogsbruk. Troldtekt PEFC-certifierades 2009 och FSC-certifierades 2013.

De två certifieringssystemen överlappar varandra i flera avseenden. Det som skiljer är att vissa marknader föredrar ett system framför det andra. Troldtekt använder båda certifieringssystemen för att ge sina kunder största möjliga garanti för hållbarhet, men också frihet att välja mellan de två systemen.

Troldtekt FSC & PEFC

Bra inomhusklimat

Troldtekt-plattor innehåller inte skadliga material eller potentiella allergener och är certifierade enligt de bästa inomhusklimatkategorierna av Danish Indoor Climate Labelling och i kategori M1 av ”Finnish Indoor Air Association”.

Dessutom är Troldtekt-plattor märkas som allergivänliga produkter av den brittiska organistaion  "Allergy UK", klassificeras som "Emissionsarm" av tyska miljöcertifiering "Der Blaue Engel" och miljö bedömas i klass A i Svenska SundaHus Miljödata.


Troldtekt Healthy indoor climate

Hållbart byggande

LEED, BREEAM och Miljöbyggnad är de tre ledande och frivilliga certifieringssystemen inom hållbart byggande. Ramböllkoncernen har dokumenterat hur Troldtekt kan bidra med poäng för fokusområdena såsom livscykelkostnader, inomhusklimat och material i de tre certifieringssystemen. 

Troldtekt, sustainable building

Miljövaru-
deklaration

Miljövarudeklarationen (EPD) för Troldtekt har upprättats av Dansk Teknologisk Institut (DTI) och tredjepartsverifierats av norska SINTEF Byggforsk/SINTEF Building and Infrastructure. Miljövarudeklarationen har också registrerats hos den norska EPD-stiftelsen (EPD Norge).

Troldtekts miljövarudeklaration är också godkänd och registrerad i det tyska registret för tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer vid ”Institut für Bauen und Umwelt e.V.”.

Troldtekt The Environmental Product Declaration