Projekt:

Arkitekt:

Byggherre:

Troldtekt produkter

Tak- och väggbeklädnad:

Färg:

Struktur:

Montering:

Text & Foto

Text:

Foto: