Troldtekt and Workforce

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra arbetsmiljön ytterligare och göra Troldtekt till en ännu mer attraktiv arbetsplats.

På Troldtekt stödjer vi våra medarbetare och försöker tillgodose deras behov så att de ska ha de bästa förutsättningarna för att trivas på arbetsplatsen. Vi har en platt organisationskultur med möjlighet till en öppen dialog mellan medarbetare och ledning.

Säkerhet och arbetsmiljö
Säkerhet och hälsa är fasta fokusområden på Troldtekt och vi har bland annat infört följande åtgärder:

  • Gratis första hjälpen-kurser för medarbetarna och hjärtstartare på flera ställen i lokalerna.
  • Alla medarbetare omfattas av Troldtekts arbets- och fritidsolycksfallsförsäkring.
  • Vi fokuserar på att förbättra damm- och bullerförhållandena, minska antalet tunga lyft samt minska arbets- och tidspressen
  • Initiativ för att behålla medarbetare som blir sjuka eller drabbas av förslitningar.

Inflytande och kollektivavtal
En bra arbetsmiljö är inte bara en uppgift för ledningen Därför har Troldtekts medarbetare ett stort inflytande på sitt eget arbetsliv, bland annat via representation i Troldtekts företagsråd.

Troldtekt följer Dansk Industris gällande kollektivavtal, erbjuder gratis arbetskläder, möjlighet till flexibla arbetstider samt sjukförsäkring till alla medarbetare som önskar.
 
Personalfond och granskning
Troldtekts personalfond har sedan 1936 gett nuvarande eller tidigare medarbetare ekonomiskt stöd om olyckan är framme, på arbetet eller privat.

Troldtekts ansvar sträcker sig även utanför den egna organisationen. Därför granskar vi våra produktleverantörer genom vår uppförandekod.

Case 2018: Utvärdering av arbetsmiljön

När Troldtekt 2018 utförde den arbetsplatsutvärdering som företagen är skyldiga att göra enligt lag, skedde det enligt en noggrant strukturerad process. Alla medarbetare hade möjlighet att ge feedback om den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Utvärdering av arbetsmiljön hos Troldtekt - dansk tillverkare av akustiklösningar

Case 2018: Döv kollega: Från arbetsträning till en fast del av personalstyrkan

I september 2018 anställde Troldtekt för första gången en döv person i produktionen. Patrick Mikkelsen arbetar på samma villkor som sina kollegor, trots att han inte hör.

I september 2018 anställde Troldtekt för första gången en döv person i produktionen av akustiklösningar

Case 2017: När Metall och akustik matchar

Samhällsansvar är en av Troldtekts grundläggande värderingar. Och med samhällsansvar följer ett ansvar för att utbilda ungdomar. Smedslärlingen Frederik Søgaard Haunstrup uppskattar de varierade arbetsuppgifterna hos Troldtekt.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: En uppgift som hämtad ur skolboken

Frederik Søgaard Haunstrup blev ålagd en lite ovanlig lärlingsuppgift: ”förhindra arbetsolyckor” löd uppdraget. Smedslärlingen svetsade ihop en lösning som ökar säkerheten vid transportbandet, så att kollegorna kan känna sig trygga.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Maja fick ro och självförtroende hos Troldtekt

För Maja Juul Mathiasen blev arbetsträningen i Troldtekts snickeriverkstad vägen bort från stress och sjukskrivning. Nu har hon fått fast jobb i produktionen.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Troldtekt levereras på hållbara pallar

Klara Troldtekt akustikplattor lämnar fabriken placerade på pallar som tillverkas av Grønagergård Savværk. Och liksom akustikplattorna består pallarna av hållbart trä som kan spåras tillbaka till ansvarsfullt skötta skogar.

Troldtekt, CSR 2016 - Arbejdstagerforhold

Case 2015: Implementerade säkerhets-
förbättringar

2015 inträffade en allvarlig olycka som satte Troldtekts säkerhetsorganisation på prov. Efter olyckshändelsen gjorde Troldtekt en genomgång av säkerheten på fabriken, och startade flera nya säkerhetsprojekt.

Troldtekt and workforce