Troldtekt and Human Rights

I och med att Troldtekt anslutit sig till FN:s Global Compact har vi förbundit oss att arbeta för mänskliga rättigheter.

På Troldtekt arbetar vi, bland annat genom vår anslutning till FN:s Global Compact, med att främja hållbarhet och CSR inom byggnation och för mänskliga rättigheter.

Uppförandekod
Troldtekts CSR-policy är grunden för våra egna aktiviteter och för medarbetarnas uppförande i det dagliga arbetet. Med hjälp av vår uppförandekod kan vi dessutom vara säkra på att våra produktleverantörer respekterar de mänskliga rättigheterna.

Framöver ska även tjänsteleverantörer, som bland annat utför rengörings- eller avfallshanteringstjänster, omfattas av Troldtekts uppförandekod.

Uppföljning vart fjärde år
Alla leverantörer som har undertecknat vår uppförandekod ska vart fjärde år bekräfta att de fortfarande uppfyller samarbetsavtalet. Det gör de genom att besvara en rad uppföljningsfrågor. Troldtekt kompletterar också med en personlig uppföljning (revision) hos leverantörer där vi anser det berättigat.

Case 2017: Antikorruption: i fokus på alle nivåer

När Troldtekt expanderar till marknader utanför Danmarks gränser, är ­korruption ett fenomen som vi måste förhålla oss till. Därför hålls alla ­anställda i företaget delaktiga i vårt fokus på antikorruption.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Antikorruption: Nya regler sätter fokus på gråzonerna

Ökad export ger också större risk att ställas inför dilemman rörande korruption. Som en del av FN:s Global Compact-initiativ har Troldtekt redan en uppsättning principer för antikorruption. Nu vill ledningen framtidssäkra riktlinjerna.

Troldtekt, CSR 2016 - Menneskerettigheder

Case 2015: Resa till Taiwan gav inblick i aktuell situation

2015 genomförde Troldtekt en granskning av företagets skruvleverantör i Taiwan. Vid besöket kunde Troldtekt med egna ögon se att leverantören lever upp till kraven avseende arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter.

Troldtekt and Human Rights