Troldtekt and the Society

På Troldtekt är vi engagerade i samhället och för en löpande dialog med våra intressenter.

På Troldtekt deltar vi aktivt i samhället runt omkring oss och strävar efter en informell och ärlig dialog med våra närmaste intressenter. I Troldhede där produktionen av Troldtekt äger rum för vi en positiv dialog med grannar och lokalföreningar om projekt som gynnar lokalsamhället.

Antikorruption i CSR-policyn
Troldtekt vill vara en ansvarsfull och transparent verksamhet, och i vår uppförandekod framgår det tydligt att vi tar avstånd från all slags korruption och bestickning. Det gäller både internt i Troldtekts organisation och hos alla leverantörer, samarbetspartner och andra med anknytning till Troldtekt.

Hälsosamma och säkra produkter
Troldtekt har ett omfattande dokumentationsprogram när det gäller våra produkters säkerhet och hälsoeffekter. Våra akustikplattor är inomhusklimatmärkta och har tilldelats Allergy Friendly Product Award.

Dessutom kan vi, tack vare Cradle to Cradle-certifieringen, vara helt säkra på att plattorna inte innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö. Troldtekt omfattas av EU:s byggvaruförordning och våra produkter är CE-märkta.

Naturliga samarbetspartner
På Troldtekt håller vi föredrag, erbjuder akustikrådgivning och ger ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer. Exempel:

  • Hörselskadades riksförbund i Danmark
  • CradlePeople
  • Astma- och allergiförbundet
  • Dansk Akustisk Selskab (Danskt akustiksällskap)
  • Foreningen for Unge Trælastfolk (Föreningen för unga trävaruhandlare).

Case 2018: Socialt ansvar över gränserna

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda CSR-arbetet dit. Konkret har vi valt att stödja aktiviteter som är av godo för samhället och som är i linje med våra affärsmål.

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda sitt CSR-arbete dit

Case 2018: En hjälpande hand kan lyfta de bästa idéerna

En grupp elever på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn har återskapat delar av de kulturskyddade byggnaderna i bostadsområdet Elementbyen i Hjortekær. Med Troldtekts hjälp tillverkade de själva den cementbundna träull som användes i projektet.

En grupp elever på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn har återskapat delar av de kulturskyddade byggnaderna i bostadsområdet Elementbyen i Hjortekær. Med Troldtekts hjälp tillverkade de själva den cementbundna träull som användes i projektet.

Case 2018: Stöd till lokal livsmedelsbutik

Tack vare handlingskraftiga invånare har Troldhede fått en modern livsmedelsbutik och bensinstation. Troldtekt har bidragit ekonomiskt till etablerandet av den nya butiken, och i så stor utsträckning som möjligt handlar vi lokalt.

Troldtekts CSR-aktiviteter inkluderar stöd till lokal livsmedelsbutik

Case 2017: Informationsmöten och husköp för goda grannrelationer

Utvecklingen av Troldtekts produktion har betydelse för hela lokalsamhället i Troldhede. Därför informeras intresserade invånare fortlöpande, och Troldtekt ger köpgaranti till ägare av berörda fastigheter.

Troldtekt, CSR report 2017

Case: 2017: Pulkabacke och seniorklubb

Under 2018 utökas Troldtekts produktionsanläggning i Troldhede med cirka 11 000 kvadratmeter. Den borttagna jorden har nu blivit en ny pulkabacke till gagn för medborgarna i staden. Och i Faster Seniorklubb är man glad över det nya akustiktaket sponsrat av Troldtekt.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Examensprojekt blev en soffa av Troldtekt

En bild av ett stilfullt inrett vardagsrum pryder framsidan av Tommy Mosgaard Jensens examensrapport. Bilden innehåller en soffa i ljus mahogny, med skivor av grå Troldtekt och kuddar i tre olika färger.

Troldtekt, Exam projects with Troldtekt

Case 2016: HUSET ger rum för gemenskap och trygghet

I Herning erbjuder den oberoende föreningen HUSET en fristad för socialt utsatta. Med ett nyligen inrett ”multirum” hoppas föreningen att det ska bli lättare för folk att ta det första, svåra steget in i huset och gemenskapen.

Troldtekt, CSR 2016 - Samfund

Case 2016: Öppet hus stärker dialogen med grannarna

Våren 2016 bjöds alla invånare i Troldhede till öppet hus hos Troldtekt-fabriken, som spelar en stor roll i lokalsamhället. Omkring 300 personer kom till evenemanget och fick en rundtur på fabrikken.

Troldtekt, CSR 2016 - Samfund

Case 2015: Dialog är rätt sätt att skapa goda relationer

Eftersom Troldtekts fabrik är belägen relativt nära omgivande bostadsbebyggelse, är öppenhet och dialog högt prioriterade. Fabrikschefen Orla Jepsen tar emot och bemöter eventuella klagomål i direkta samtal, och under 2015 vidtog Troldtekt åtgärder för att minimera ett antal irritationsmoment för omgivningen.

Troldtekt and the Society