Troldtekt, Vestas

LEED, BREEAM och Miljöbyggnad  är de tre ledande och frivilliga certifieringssystemen inom hållbart byggande i Sverige. Ramböllkoncernen har dokumenterat hur Troldtekt kan bidra med poäng för  fokusområden så som livscykelkostnader, inomhusklimat och material i de tre certifieringssystemen.

Det amerikanska hållbarhetssystemet för byggnader, LEED, lanserades 1998 och har implementerats över hela världen. Idag kan du hitta LEED-certifierade byggnader i mer än 135 länder. BREEAM är en brittisk hållbarhetscertifiering för byggnader och används i mer än 50 länder. Sedan 2013 finns en svensk version av systemet, BREEAM-SE.

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Systemet används för att certifiera nyproduktion, befintliga byggnader och om- och tillbyggnadsprojekt.

Hållbart byggande handlar om mer än bara miljö. Därför arbetar frivilliga certifieringssystem med ett antal fokusområden inom allt från ekonomi och förvaltning, till energi och välbefinnande. Ramböll har dokumenterat att Troldtekt har bidragit till de tre certifieringssystemen inom följande fokusområden:

 • Livscykelanalyser
 • Akustisk
 • Inomhusklimat och toxicitet
 • Material, inklusive:
  • Livscykelanalys
  • Regionalitet
  • Förnybarhet och återanvändning
  • Återvunnet innehåll
  • Inköp av material
  • Brandsäkerhet
  • Avfallshantering på byggarbetsplats

Troldtekt, Sustainable building

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Systemet används för att certifiera nyproduktion, befintliga byggnader och om- och tillbyggnadsprojekt. Miljöbyggnad omfattas av tre områden; energi, inomhusmiljö och material.

Troldtekt, Sustainable building

BREEAM-SE

BREEAM är en brittisk hållbarhetscertifiering för byggnader. BREEAM står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method” och systemet används i mer än 50 länder.

Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är sedan 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden.

BREEAM-SE kan användas för nyproducerade byggnader samt vid ombyggnad. Det finns minimikrav på att uppnå poäng vad gäller projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

 

Troldtekt, Sustainable building

LEED

LEED står för ”Leadership in Energy and Environmental Design” och är ett amerikanskt system för byggnadscertifiering. LEED administreras av U.S. Green Building Council och LEED-certifierade byggnader finns i över 135 länder.

Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

Troldtekt, Sustainable building

DGNB

DGNB står för ”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen” som är ett tyskt system för certifiering av byggnader. Systemet lanserades 2008. I Danmark beslutade Green Building Council Denmark (DK-GBC) att följa DGNB:s riktlinjer och justera dem för att passa danska krav.

Läs mer om DGNB på www.troldtekt.dk. 

troldtekt leed, breeam, miljöbygnad