17-03-2020

På Troldtekt A/S och dess dotterbolag följer vi rekommendationerna från myndigheterna. Vi fortsätter att producera och leverera akustikplattor – och vi är redo att ha en dialog med våra kunder både online och på telefon.

17.03.2020
Senaste uppdatering: Myndigheterna har stängt Danmarks gränser t.o.m 13 april 2020 för personer utan ett giltigt skäl till att vistas i Danmark. Många andra länder stänger också sina gränser.   

Gods- och varutransporter fortsätter att köra över gränserna. Det betyder att vi kan fortsätta leverera Troldtekt akustikplattor till våra kunder. 

12-03-2020
På Troldtekt följer vi myndigheternas rekommendationer för att begränsa konsekvenserna av coronaviruset. Det innebär att vi är fortsatt fullt tillgängliga, men delvis arbetar hemifrån. Det innebär också att vi upprätthåller produktionen i Troldhede (Danmark) och levererar varor till byggen.

Rent konkret har vi bland annat vidtagit följande åtgärder, som preliminärt gäller t.o.m. vecka 13:

  • Vi fortsätter att producera och leverera akustikplattor på normala nivåer. Vi följer situationen noga och informerar omedelbart berörda parter om eventuella förändringar i leveranssituationen.
  • Vi är redo att ge råd och ta emot beställningar via telefon – och deltar gärna i onlinemöten (via Skype). Om du är intresserad av ett onlinemöte är du välkommen att kontakta försäljningsavdelningen. Vi deltar inte i externa, fysiska möten.
  • Våra försäljnings- och supportavdelningar samt andra administrativa medarbetare kommer primärt att arbeta hemifrån. På alla avdelningar har vi emellertid ett rotationssystem så att kontoret kan vara bemannat varje dag – men med få kollegor som kan hålla ett bra fysiskt avstånd från varandra.
  • I övrigt följer vi de riktlinjer som regelbundet kommer från myndigheterna.

Vi kommer att göra vad vi kan för att göra fortsatt byggande på normala nivåer möjligt, trots den allvarliga situationen. Vi ser fram emot en fortsatt bra dialog med våra kunder och samarbetspartners.

Troldtekt håller öppet | Corona update