Troldtekt är cementbundna träullsplattor gjorda av naturens egna material – trä  (träull) och cement

Trä

Trämaterialet i Troldtekt är gran från lokala skogar. I Danmark planteras fler träd än vad som avverkas, vilket gör att danskt trä är en förnybar källa. Träd är också en koldioxidneutral naturresurs, eftersom de under uppväxten absorberar lika mycket koldioxid som avges vid hantering, avverkning och transport.

Troldtekt är FSC®-certifierat, vilket innebär att vi kan erbjuda produkter som produceras med trä som härstammar från ansvarsfullt skogsbruk.

Troldtekt blev FSC-certifierade 2013 och har sedan 2018 varit godkända för att kunna erbjuda produkter i kategorin ”FSC 100%”, (FSC®C115450), vilket betyder att allt trä i den enskilda plattan uppfyller FSC-kraven.

Troldtekt cement

Cement

Vid tillverkningen av Troldtekt-plattorna används endast cement från Aalborg Portland A/S, som med minimal miljöpåverkan utvinner råmaterialen från dansk berggrund. Krita och sand är de viktigaste råmaterialen som används för att göra Portlands cement. Både krita och sand utvinns i Danmark, där man använder sandmuddring för att hålla kanalerna farbara.

Aalborg Portland är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 14001 och EU:s miljöledningssystem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

 

Troldtekt acoustic panel

Träull

Troldtekts cementbundna träullsplattor för akustikbeklädnad av väggar och tak tillverkas på vår fabrik i danska Troldhede.

Troldtekts akustikserie innehåller plattorna Troldtekt, Troldtekt PlusTroldtekt A2 och ett brett utbud av tillbehör. Alla Troldtekt-plattor har samma karakteristiska utseende och goda egenskaper.