Strukturer

Den karakteristiska Troldtekt-strukturen beror på träullens tjocklek. Troldtekt-plattorna finns i extremt fin, ultrafin, fin och grov struktur.

Träullsabsorbenter från Troldtekt  finns i flera standardfärger och fyra strukturer från extremt fin till grov

Troldtekt-struktur extremt fin
Extremt fin struktur
(0,5 mm träull)

Troldtekt-struktur ultrafin
Ultrafin struktur
(1 mm träull)

Troldtekt-struktur fin
Fin struktur
(1,5 mm träull)

Troldtekt-struktur grov
Grov struktur
(3 mm träull)

Troldtekt Grey nature, fine
Fin struktur, naturgrå
(1,5 mm träull)

Troldtekt Grey Nature Coarse structure
Grov struktur, naturgrå
(3 mm träull)

Färger

Troldtekt föredras ofta omålat och helt naturligt. Troldtekt tillverkas av antingen vit eller grå cement och i sin naturliga form finns Troldtekt i två varianter; naturträ och naturgrå. De naturliga träplattorna baseras på vit cement vilket ger plattorna en ljus träfärg som är helt naturligt och behåller träets naturliga färgtoner. På grund av materialets egenskaper kan färgvariationer förekomma i både naturträ och naturgrå men är tydligast i de naturgrå plattorna.

Om du föredrar en enhetlig färg på akustiktaken, rekommenderar vi fabriksmålade Troldtekt-plattor. Vit är den mest populära färgen för Troldtekt, men plattorna kan målas i valfri RAL/NCS-färgkod.

Troldtekt-plattorna sprutmålas med vattenbaserad färg i vår nya, moderna målningsanläggning på fabriken i Danmark. Munstyckena sprutar färgen ur flera olika vinklar för att ge ett jämnt färgskikt och bra täckning. Om du vill kan du själv måla Troldtektplattorna med en roller med lång lugg eller en handspruta. Observera att Troldtektplattornas öppna struktur gör det svårt att få samma jämna och täckande färgskikt som på de fabriksmålade plattorna.

Observera att färgnyansen kan variera beroende på om färgen appliceras på basplattor i naturträ eller naturgrått. Till exempel kommer färgen vit 101 verka varmare när den målas på basplattor i naturträ. För Troldtekt i svart, grått eller andra mörka färger, rekommenderar vi alltid naturgrå basplattor för att få bättre färgtäckning.

Till Troldtekt-plattor i specialfärger finns bättringsfärg tillgänglig.
 Troldtekt färger
Naturträ

Troldtekt färger
Vit 101

Troldtekt färger
Grå 202 

Troldtekt färger
Grå 208

Troldtekt färger
Svart 207

Troldtekt färger
Fritt vald färg

Troldtekts produktgenerator ger en snabb översikt över alla tillgängliga kombinationer av Troldtekt ljudabsorbenter.

Produktgenerator

Troldtekts produktgenerator ger dig en snabb och bekväm översikt över alla tillgängliga kombinationer av Troldtekt ljudabsorbenter. Genom att enkelt klicka dig igenom alternativen – färg, struktur, montageinformation etc. – får du önskad produkt föreslagen. Du får även AutoCAD-ritningar och en monteringsanvisning för den specifika produkten, färdiga för nedladdning. 
Inspiration

Se många referenser med naturliga såväl som målade Troldtektplattor.

Inspiration för akustiklösningar med Troldtekt träullsabsorbenter