Rising Architecture Week 2017

Troldtekt, Rising Architecture Week 2017

Raumlabors Troldtekt-installation under uppbyggnad på Godsbanen innan öppningen av Rising Architecture Week.

Troldtekt, Rising Architecture Week 2017

Troldtekts ”korthus” tog upp hela Den Rå Hal och fungerade både som rumsavdelare och akustikreglerande installation i det stora rummet.

Troldtekt, Rising Architecture Week 2017

Troldtekts ”korthus” utgjorde tillsammans med Troldtekts pallar och modeller framtidens byggnadsutställning i Den Rå Hal.

Troldtekt, Rising Architecture Week 2017

Raumlabor on stage under Rising Architecture Week 2017 på Godsbanen i Århus.

Troldtekt, Rising Architecture Week 2017

Troldtekts ”korthus” delade in det stora konferensområdet i mindre sektioner och fungerade som effektiv bakgrund för scenområdet.

Troldtekt, Rising Architecture Week 2017

Troldtekt akustikplattor används på ett nytt och överraskande sätt – uppställda som korthus i olika mönster.