Absorptionskoefficient

Absorptionskoefficient översikt - tak

  • Troldtekt absorptionskoefficient

    Konstruktioner med Troldtekt akustikplattor testade enligt DS/ISO 354

Absorptionskoefficient översikt - väggar

  • Troldtekt absorptionskoefficient, väggar

    Konstruktioner med Troldtekt akustikplattor testade enligt DS/ISO 354