Troldtekt® och mineralull monterad på betong

Konstruktion
Frekvens (Hz) Specifikationer PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alpha NRC Klass
Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
95 mm mineralull
22 mm glespanel
25 mm Troldtekt

0,65

1,00

0,95

0,90

0,85

1,00

0,90

0,95

A

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
95 mm mineralull
22 mm glespanel
35 mm Troldtekt

0,65

1,00

0,90

0,90

0,90

1,00

0,90

0,95

A

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
40 mm mineralull
40 mm glespanel
20 mm Troldtekt

0,20

0,55

1,00

1,00

0,85

0,90

0,85

0,85

B

Betong
40 mm mineralull
40 mm glespanel
25 mm Troldtekt

0,25

0,60

1,00

0,90

0,80

0,95

0,85

0,85

B

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
45 mm mineralull
45 mm glespanel
25 mm Troldtekt

0,20

0,60

1,00

0,90

0,85

1,00

0,85

0,85

B

Betong
30 mm mineralull
30 mm glespanel
35 mm Troldtekt

0,20

0,50

1,00

0,85

0,80

0,95

0,80

0,80

B

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
45 mm mineralull
45 mm glespanel
35 mm Troldtekt

0,25

0,65

1,00

0,90

0,90

1,00

0,90

0,85

A

Troldtekt® Plus monterad på betong

Konstruktion
Frekvens (Hz) Specifikationer PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alpha NRC Klass
Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
22 mm glespanel
25 + 18 mm Troldtekt Plus

0,10

0,30

0,75

1,00

0,85

0,95

0,60

0,75

C

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
22 mm glespanel
35 + 18 mm Troldtekt Plus

0,15

0,30

0,80

1,00

0,90

1,00

0,60

0,75

C

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
45 mm glespanel
25 + 40 mm Troldtekt Plus

0,20

0,60

1,00

1,00

0,95

0,90

0,90

0,85

A

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
45 mm glespanel
35 + 40 mm Troldtekt Plus

0,25

0,65

1,00

0,95

0,95

1,00

0,95

0,90

A

Troldtekt® monterad på betong

Konstruktion
Frekvens (Hz) Specifikationer PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alpha NRC Klass
Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
20 mm Troldtekt

0,07

0,11

0,18

0,32

0,64

0,70

0,30

0,30

D

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
25 mm Troldtekt

0,10

0,15

0,25

0,40

0,75

0,60

0,30

0,40

D

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
35 mm Troldtekt

0,10

0,20

0,35

0,70

0,80

0,70

0,30

0,35

D

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
50 mm Troldtekt

0,15

0,25

0,50

0,85

0,70

0,85

0,50

0,55

D

Troldtekt® A2 monterad på betong

Konstruktion
Frekvens (Hz) Specifikationer PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alpha NRC Klass
Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
25 mm Troldtekt A2

0,10

0,15

0,25

0,45

0,80

0,70

0,35

0,40

D

Troldtekt absorptionskoefficient

Betong
40 mm glespanel
25 Troldtekt A2

0,25

0,60

1,00

0,95

0,85

1,00

0,85

0,85

B