Projektlösningar

Troldtekts projektlösningar är exempel på speciella akustiklösningar som vi har producerat till specifika projekt. Lösningarna ingår inte i vårt standardprogram, men visar några av de möjligheter vi har att utveckla kundspecifika lösningar.

Kontakta vår säljavdelning om du har idéer till absorbenter för ett konkret projekt.

Troldtekt projektlösningar är speciella akustiklösningar utvecklade och producerade till kundspecifika projekt

Troldtekt® synecdoche

Troldtekt synecdoche är en svävande, skulpturell och ljudabsorberande takplatta. Synecdoche sätts samman av identiska, rektangulära Troldtekt akustikplattor som har ett utskuret spår på alla fyra sidor.

Troldtekt Project Solutions

Skräddarsydda Troldtekt takkapslar

Hos ett läkemedelsföretag kunde ett designönskemål om takplattor med ett bestämt uttryck uppfyllas med hjälp av Troldtekts CNC-teknologi

Troldtekt Project Solutions

Ljudabsorbent och visuellt inslag

Troldtekt-takbafflar är tillverkade på plats och spelar både rollen som effektiv ljudabsorbent och som ett visuellt inslag med struktur och rytm på utbildningsinstitutionen FlowFactory i Haderslev.

Takbafflar med integrerad belysning

En taklösning med bafflar som byggs på plats utifrån Troldtekts standardakustikplattor, integrerar ljudabsorberande egenskaper med takbelysningen.

Troldtekt Project Solutions