Projektlösningar med Troldtekt®

Projektlösningar

Troldtekts projektlösningar är exempel på speciella akustiklösningar som vi har producerat till specifika projekt. Lösningarna ingår inte i vårt standardprogram, men visar några av de möjligheter vi har att utveckla kundspecifika lösningar.

Kontakta vår säljavdelning om du har idéer till absorbenter för ett konkret projekt.

Troldtekt designlinje ger tak och väggar i arkitekturen ett exklusivt uttryck