Frågor och svar

Jag måste sätta upp glespanel för Troldtekt-plattor. Hur tätt ska jag sätta läkten?

Som en allmän regel ska läkten – längsgående såväl som tvärgående – monteras en per 600 mm, vilket motsvarar standardbredden på Troldtekt-plattorna.

Mer information om montering.

Hur många skruvar ska jag använda per Troldtekt-platta? 

Troldtekt har ett maximalt spann på 600 mm, vilket kan översättas till följande antal skruvar per platta:

Plattstorlek 600 x 600 mm: 4 skruvar per platta
Plattstorlek 1200 x 600 mm: 6 skruvar per platta
Plattstorlek 2000 x 600 mm: 10 skruvar per platta
Plattstorlek 2400 x 600 mm: 10 skruvar per platta

Mer information om skruvar.

Är Troldtekt-plattorna brandsäkra?

Ja, alla Troldtekts produkter testas för brandpåverkan enligt EN 13501:
- Brandklassning för Troldtekt-plattor är B-s1,d0.
- Brandklassning för Troldtekt A2-plattor är A2-s1,d0.

Mer information om brandsäkerhet.

Kan jag montera Troldtekt-tak i våtrum?

Ja, Troldtekt kan användas i våtrum utan problem. Vi har många års erfarenhet av att använda Troldtekt-tak på platser som simhallar, omklädningsrum, badrum och sommarhus med pool.

Cementinnehållet i Troldtekt säkerställer att träullen i plattorna inte skadas av fukt.

Mer information om hållbarhet.

Kan jag montera Troldtekt-tak utomhus?

Ja, cementinnehållet i Troldtekt säkerställer att träullen i plattorna inte skadas av fukt.
Därför är Troldtekt mycket lämpligt t.ex. under takkanter och under altantak.

Mer information om hållbarhet.

Hur undviker jag att Troldtekt-plattorna krymper efter montering?

Det är viktigt att Troldtekt-plattorna acklimatiseras innan du monterar dem. Acklimatisering innebär att plattorna anpassar sig till temperaturen och luftfuktigheten i den lokal där de ska monteras.

Troldtekt är ett helt igenom naturligt material som består av ca 50 % trä. Plattorna ”strävar efter” att uppnå samma temperatur och fuktighetsnivå som omgivningen. Därför bör du inte börja montera Troldtekt innan byggnaden är helt klar och värmen har slagits på.

Troldtekt-plattorna torkas innan de lämnar fabriken, men under transport och förvaring kan plattorna absorbera fukt igen. Om du monterar Troldtekt-plattor som inte har acklimatiserats kan plattorna krympa så att det uppstår små mellanrum mellan fogarna.

Mer information om montering och förvaring.

Fäller Troldtekt-plattorna damm?

Nej, Troldtekt fäller inte damm! Troldtekt har fått inomhusklimatcertifiering i de bästa klasserna i enlighet med den danska inomhusklimatmärkningen (Dansk Indeklima Mærkning). För att erhålla inomhusklimatcertifikatet har Troldtekt-plattorna bland annat testats med avseende på utsläpp av partiklar.

Mer information om inomhusklimat.

Kan jag måla mitt Troldtekt-tak utan att kompromissa med de akustiska egenskaperna?

Ja, Troldtekt är ett av de få akustiktaken som man kan måla med vanlig vattenbaserad färg – utan att minska de ljudabsorberande egenskaperna.

Om du vill måla ett befintligt Troldtekt-tak kan du använda en roller med lång lugg eller en handspruta. Observera att Troldtekt-plattornas öppna struktur gör det svårt att få samma jämna och täckande färgskikt som på de fabriksmålade plattorna.

Mer information om färg.

Hur gör jag en EI30-konstruktion med Troldtekt? 

Du kan bygga en EI30-konstruktion med minst 25 mm Troldtekt på glespanel och 100 mm mineralull (60 kg/m3) i skivor under förutsättning att mineralullen fästs på varje 300 mm på antingen glespanel eller härdad tråd.

Mer information + ritning

Du kan dessutom göra en EI30-konstruktion med minst 25 mm Troldtekt nedhängt i stålskenor (C60-system) och 2 x 50 mm mineralull (60 kg/m3). Nedersta skiktet mineralull anpassas till bär- och monteringsskenorna, det översta skiktet till upphängningen.

Mer information + ritning

Erbjuder Troldtekt rådgivning?

Vi på Troldtekt AB tipsar gärna om användning av akustiklösningar, monteringssystem, ventilation och brandtekniska frågor. Vi kan också utföra vägledande akustikberäkningar och dela erfarenheter från projekt med Troldtekt akustiklösningar.

Vi åtar oss dock inget juridiskt ansvar gentemot byggherrar, rådgivare eller andra parter i ett byggprojekt – varken i samband med projektering, beräkning eller försäljning av Troldtekt akustiklösningar.

Vi rekommenderar därför att du konsulterar en rådgivare för att bedöma de konkreta lösningarna och konstruktionerna för en specifik byggnad.