Frågor och svar

Fråga 1

Jag måste sätta upp glespanel för Troldtekt-plattor. Hur tätt ska jag sätta läkten?

Som en allmän regel ska läkten – längsgående såväl som tvärgående – monteras en per 600 mm, vilket motsvarar standardbredden på Troldtekt-plattorna.

Mer information om montering.

Fråga 2

Hur många skruvar ska jag använda per Troldtekt-platta? 

Troldtekt har ett maximalt spann på 600 mm, vilket kan översättas till följande antal skruvar per platta:

Plattstorlek 600 x 600 mm: 4 skruvar per platta
Plattstorlek 1200 x 600 mm: 6 skruvar per platta
Plattstorlek 2000 x 600 mm: 10 skruvar per platta
Plattstorlek 2400 x 600 mm: 10 skruvar per platta

Mer information om skruvar.

Fråga 3

Är Troldtekt-plattorna brandsäkra?

Ja, alla Troldtekts produkter testas för brandpåverkan enligt EN 13501:
- Brandklassning för Troldtekt-plattor är B-s1,d0.
- Brandklassning för Troldtekt A2-plattor är A2-s1,d0.

Mer information om brandsäkerhet.

Fråga 4

Kan jag montera Troldtekt-tak i våtrum?

Ja, Troldtekt kan användas i våtrum utan problem. Vi har många års erfarenhet av att använda Troldtekt-tak på platser som simhallar, omklädningsrum, badrum och sommarhus med pool.

Cementinnehållet i Troldtekt säkerställer att träullen i plattorna inte skadas av fukt.

Mer information om hållbarhet.

Fråga 5

Kan jag montera Troldtekt-tak utomhus?

Ja, cementinnehållet i Troldtekt säkerställer att träullen i plattorna inte skadas av fukt.
Därför är Troldtekt mycket lämpligt t.ex. under takkanter och under altantak.

Mer information om hållbarhet.

Fråga 6

Hur undviker jag att Troldtekt-plattorna krymper efter montering?

Det är viktigt att Troldtekt-plattorna acklimatiseras innan du monterar dem. Acklimatisering innebär att plattorna anpassar sig till temperaturen och luftfuktigheten i den lokal där de ska monteras.

Troldtekt är ett helt igenom naturligt material som består av ca 50 % trä. Plattorna ”strävar efter” att uppnå samma temperatur och fuktighetsnivå som omgivningen. Därför bör du inte börja montera Troldtekt innan byggnaden är helt klar och värmen har slagits på.

Troldtekt-plattorna torkas innan de lämnar fabriken, men under transport och förvaring kan plattorna absorbera fukt igen. Om du monterar Troldtekt-plattor som inte har acklimatiserats kan plattorna krympa så att det uppstår små mellanrum mellan fogarna.

Mer information om montering och förvaring.

Fråga 7

Fäller Troldtekt-plattorna damm?

Nej, Troldtekt fäller inte damm! Troldtekt har fått inomhusklimatcertifiering i de bästa klasserna i enlighet med den danska inomhusklimatmärkningen (Dansk Indeklima Mærkning). För att erhålla inomhusklimatcertifikatet har Troldtekt-plattorna bland annat testats med avseende på utsläpp av partiklar.

Mer information om inomhusklimat.

 

Fråga 8

Kan jag måla mitt Troldtekt-tak utan att kompromissa med de akustiska egenskaperna?

Ja, Troldtekt är ett av de få akustiktaken som man kan måla med vanlig vattenbaserad färg – utan att minska de ljudabsorberande egenskaperna.

Om du vill måla ett befintligt Troldtekt-tak kan du använda en roller med lång lugg eller en handspruta. Observera att Troldtekt-plattornas öppna struktur gör det svårt att få samma jämna och täckande färgskikt som på de fabriksmålade plattorna.

Mer information om färg.

 

Fråga 9

Hur gör jag en EI30-konstruktion med Troldtekt? 

Du kan bygga en EI30-konstruktion med minst 25 mm Troldtekt på glespanel och 100 mm mineralull (60 kg/m3) i skivor under förutsättning att mineralullen fästs på varje 300 mm på antingen glespanel eller härdad tråd.

Mer information + ritning

Du kan dessutom göra en EI30-konstruktion med minst 25 mm Troldtekt nedhängt i stålskenor (C60-system) och 2 x 50 mm mineralull (60 kg/m3). Nedersta skiktet mineralull anpassas till bär- och monteringsskenorna, det översta skiktet till upphängningen.

Mer information + ritning