Allmännyttiga bostäder skapar en blandad stad

Danmarks näst största stad, Århus, är en av de platser där innovation inom allmännyttiga bostäder bidrar till en stad i arkitektonisk och social balans.

Läs intervjun med den tidigare stadsarkitekten Stephen Willacy och titta närmare på flera offentliga projekt.

Som stadsarkitekt i Danmarks näst största stad, Århus, arbetade Stephen Willacy mycket med offentliga bostadsprojekt. Och det är just denna fråga som ligger honom varmt om hjärtat när det gäller stadsplanering.

– Allmännyttiga bostäder är en viktig del av stadens sammansättning, eftersom vi vill ha en stad med bra sammanhållning, social balans och utrymme för mångfald. Århus ska vara en bra stad att bo i för alla, oavsett inkomst. Alla har inte råd att äga sin bostad, och det är inte meningen att man ska behöva flytta ut på landet av ekonomiska skäl. Man ska kunna vara en del av staden om man vill, säger Stephen Willacy, som var stadsarkitekt i över åtta år fram till slutet av 2020.

När kommunen planerar nya, storskaliga projekt i Århus, ska 25 procent vara allmännyttiga bostäder. Detta är målet även i Köpenhamn, och syftet är att skapa en blandad stad. Platsen man bor på är ofta avgörande för var man går i skolan, vilket fyller en viktig demokratisk funktion.

– Det är viktigt att blanda barn från hem med olika etniska bakgrunder och inkomstnivåer. Och det kan man uppnå genom att skapa områden med både allmännyttiga och privat ägda bostäder. Det ger en högre kvalitet totalt sett, säger han.

Denna princip om att blanda befolkningen skiljer sig från tidigare synsätt, då allmännyttiga bostäder ofta placerades i kluster utanför stadens centrum.

Bostadsbolag som modiga byggherrar

Stadsarkitekten har stor respekt för fastighetsbolagen, som enligt honom gör en stor samhällsinsats genom att ta klimatfrågan på allvar.

– Det byggs många intressanta och innovativa allmännyttiga bostäder, där fastighetsbolagen i egenskap av byggherrar fattar modiga beslut och tänker på miljö och hållbarhet redan från början. Det skulle vara bra om den privata sektorn gjorde detsamma.

Stephen Willacy påpekar att nybyggnationer i utvecklingsområden som exempelvis Århusförorten Lisbjerg signalerar till den privata sektorn att detta är ett bra ställe att investera i.

– En hög ambitionsnivå bidrar till att göra området attraktivt. I slutändan innebär det mer pengar till kommunen, vilket gynnar medborgarna och gör att de boende kan glädjas åt en ny, spännande stadsdel.

För att bidra till en bra bostadsutveckling och främja kunskapsutbyte tog stadsarkitekten och hans medarbetare fram en kvalitetsguide för allmännyttiga bostäder. Här ligger fokus på gemenskap, kvalitativa stadsrum, identitetsstärkande byggnader, ”livability” och betydelsen av de landskap man bygger i.

Inspirerande projekt i Århus

Bostadsbolaget Al2bolig står bakom bostadsområdet Lisbjerg Bakke i Århusförorten Lisbjerg, som utvecklas i snabb takt. Arkitektbyrån Vandkunsten har ritat husen, som är byggda i trä och andra återvinningsbara material.

Bostäderna är hållbarhetscertifierade enligt DGNB, som är den vanligaste standarden i Danmark, medan man i Sverige ofta använder Miljöbyggnad, BREEAM-SE och LEED.

2018 utsågs Lisbjerg Bakke till ”Årets byggnad” i Danmark.

De allmännyttiga bostäderna Havnehusene i stadsdelen Aarhus Ø, byggda av fastighetsbolaget Brabrand med Luplau & Poulsen samt ADEPT som arkitekter, är också värda att nämnas.

Byggnaderna har fyra till tio våningar med gemensamma glashus på taket och utgörs av 83 lägenheter och 179 ungdomsbostäder med tillhörande gemensamma utrymmen.

Havnehusene är ett nollenergiprojekt och dessutom byggt i underhållsfritt tegel.

Fokus på gemenskap

Århus är känt för arkitektur i världsklass. Det finns dock en annan aspekt som är minst lika viktig, nämligen vardagsarkitekturen. Det är den som utgör ramen för medborgarnas vardag, förklarar Stephen Willacy.

– Vi ser att fler vill bo där man har nära till gemenskap och kan välja när man vill ha socialt umgänge och inte. Rent bostadspolitiskt måste vi därför se till att skapa variation mellan bostadstyper och sätt att bo på. Särskilt eftersom 38 procent av hushållen i Århus är ensamhushåll. Vi måste fokusera mer på hur vi kan anpassa oss efter det, och här är stadsrum en viktig faktor.

Ett exempel på gemenskapsorienterat bostadsbyggande är nya Generationernes Hus i Aarhus Ø. Här har man integrerat möjligheten till gemenskap genom exempelvis gym, gemensamt kök, lekplats, konferensrum, multisal, aktivitetsrum och verkstäder. Århus kommun och fastighetsbolaget Brabrand är byggherrar för Generationernes Hus

Allmännyttiga bostäder i danska huvudstaden

Även i Köpenhamn bidrar allmännyttiga bostäder till att skapa en blandad stad i de nya stadsdelarna som vuxit fram under senare år.

I Danmarks huvudstad finns idag 20 procent allmännyttiga bostäder, men målet är 25 procent. I Carlsberg Byen ska 600 av 3 100 bostäder vara allmännyttiga. För närvarande har man ingått avtal om 226 allmännyttiga bostäder, som AAB ska bygga tillsammans med JJW Arkitekter.

I Nordhavn håller bostadsbolaget Domea på att uppföra byggnaden Orienten, med 131 lägenheter för familjer, ungdomar och personer med särskilda behov. Dessutom kommer här att finnas en förskola och affärslokaler.

På Papirøen i Köpenhamns inre hamn ska fastighetsbolaget AKB dessutom bygga familje-, student- och gemensamhetsboenden. Projektet startar 2021 och förväntas vara klart 2024.

Illustration: ©Cadwalk.

BILD:
Stephen Willacy, tidigare stadsarkitekt i Danmarks näst största stad, Århus.

TEMA: Allmännyttiga bostäder

Här på temasidan kan du läsa intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi. Från framgångsrika omvandlingar av utsatta stadsdelar till nya bostadsområden som sätter en hög standard för hållbarhet.

Du kan också läsa om guider som ger goda råd (och varnar för typiska fallgropar) i samband med både nybyggnation och renovering.