TEMA: Hållbart byggande

Byggbranschen kan inte enbart minimera sig ut ur klimatkrisen. Det krävs byggnader med lågt eller negativt koldioxidavtryck – och hälsosamma, hållbara material som när de är uttjänta kan skapa mervärde i nya kretslopp.

Här på temasidan kan du läsa om trender och milstolpar inom dokumenterat hållbart byggande. Få en översikt över många av de byggnadscertifieringar som har blivit allt vanligare på senare år – och som gynnar såväl användare och ägare som miljön. Läs också hur Troldtekt bidrar positivt till de olika certifieringarna.

Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering, användningen av certifierat trä och möjligheterna att välja akustikplattor som tillverkas med ett negativt koldioxidavtryck gör Troldtekt till ett självklart val i en dokumenterat hållbar byggnad.

Temaöversikt