Fastighetsutvecklare satsar på Cradle to Cradle

Delta Development, en fastighetsutvecklare i både Nederländerna och Tyskland, fick en smärre uppenbarelse i början av årtusendet efter att ha läst boken ”Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”. Sedan dess har idéerna i boken varit vägledande för företagets många projekt. 

Det är ingen överdrift att säga att författarna William McDonough och Michael Braungarts bok 2002 har varit banbrytande. Idag är designkonceptet Cradle to Cradle allmänt erkänt, vilket också har satt djupa spår hos fastighetsutvecklaren Delta Development. 

– Även om boken främst fokuserar på att skapa ramar för mer hållbar produktutveckling och design såg vi i ”Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” också en filosofi som skulle kunna appliceras på byggande, förklarar Edwin Meijerink, VD för Delta Projektentwicklung & Management GmbH i Tyskland.

Tillsammans med Coert Zachariasse, VD för Deltas nederländska division, utgör han företagets högsta ledning.

Delta Development satsade under åren före finanskrisen på att överföra Cradle to Cradle-kriterierna till sina byggprojekt – och tajmingen visade sig vara helt rätt.

– Inte minst i Nederländerna byggdes det åren fram till finanskrisen i stor stil, men byggnaderna präglades av kortsiktiga val inom både design och material. Där gav Cradle to Cradle-principerna oss ett verktyg för att fokusera våra byggprojekt och välja kvalitetsmaterial, förklarar Edwin Meijerink.

Byggnader med unika teman

När Delta Development applicerar Cradle to Cradle-principerna i sina byggprojekt, utgår företaget från de fem kategorierna av kriterier som också används för att utvärdera produkter enligt Cradle to Cradle. Det vill säga att byggandet bedöms i förhållande till materialhälsa, cirkulär potential, ren luft och klimatskydd, skydd av vatten- och markresurser och social rättvisa.

– När vi ska börja bygga använder vi kategorierna som en slags checklista, men vi ser också till att varje byggnad får sitt eget ”tema”. Fokus i ett byggprojekt är till exempel att skydda vattenresurser, medan vi i ett annat fokuserar på att säkerställa återvinningsbarhet och uppfylla den cirkulära potentialen, säger Edwin Meijerink.

Han nämner som exempel byggandet av Levi Strauss & Co:s logistikcenter i Dorsten, Tyskland. Byggnaden är utformad med återvinning i åtanke och allt material har registrerats i ett materialpass som ser till att det enkelt kan separeras efter slutanvändning. Samtidigt har man i byggnaden, som dagligen rymmer 650 medarbetare, lagt vikt vid att använda Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial och fokusera på ett bra inomhusklimat.

Kompetent hjälp från experter

Cradle to Cradle beskriver hur material och näringsämnen på ett säkert sätt kan ingå i potentiellt oändliga kretslopp. Exempelvis kan en produkt efter användning brytas ner i det biologiska kretsloppet och bli till näringsämnen till växter. Eller hur exempelvis elektronik – om den är korrekt utformad – kan separeras i enskilda material efter användning och ingå i nya produkter i det tekniska kretsloppet. Målet är att slippa avfall och spill.

Eftersom Cradle to Cradle är designprinciper för produktutveckling måste de också ”översättas” när de överförs till hela byggnader, förklarar Edwin Meijerink.

– En byggnad kan inte jämföras med en produkt, men det finns ändå en del som kan överföras. Centralt för oss är att göra kloka materialval, och där får vi kontinuerlig hjälp, säger han med hänvisning till konsultföretaget EPEA GmbH. EPEA grundades 1987 av en av medförfattarna till den ursprungliga boken om Cradle to Cradle, Michael Braungart.

– Vi strävar efter att använda Cradle to Cradle-certifierade produkter och byggmaterial i våra projekt. Där använder vi EPEA för att bedöma de smartaste materialvalen, säger Edwin Meijerink.

Krav på dokumentation

När Delta Development låter Cradle to Cradle vara centralt i deras fastighetsutveckling, beror det enligt Edwin Meijerink på att byggnaderna därigenom också kan uppfylla de etablerade byggnadscertifieringssystemen som DGNB, LEED och BREEAM:

– Vi ser att vi med detta tillvägagångssätt också kan få våra byggnader certifierade, säger han. Han påpekar dock att det ställer stora krav på samarbete och dialog med leverantörer och tillverkare av byggmaterial.

– Det ställer krav på dokumentation från våra leverantörer. Vi upplever inte de stora svårigheterna med europeiska leverantörer, men det kan snabbt bli svårare att få rätt information när vi rör oss till andra delar av världen, säger han.  

Fakta om Delta Development

  • Delta bildades som ett utvecklingsbolag 1988 i Nederländerna.
  • Idag finns företaget både i Tyskland och Nederländerna.
  • VD för Delta är Coert Zachariasse, medan Edwin Meijerink är VD för företagets tyska dotterbolag.

FOTO:

Edwin Meijerink, VD för Delta Projektentwicklung & Management GmbH i Tyskland.