Kontor bör utformas för den virtuella världen

Digitala samarbetsverktyg och mobil teknik förändrar hur moderna arbetsplatser bör utformas.
 
Philip Tidd är kontorsinredare hos Gensler – ett konsultföretag som är ledande inom samarbetsbefrämjande design. Vid Nohr-Con-konferensen i Köpenhamn den 14 april höll han ett föredrag om framtidens kontorsdesign. Läs mer om hans insikter när det gäller nya trender för kontorsmiljöer.

Vilka är de viktigaste utmaningarna inom inredningsdesign idag?

”Vår forskning och globala arbetsplatsstudier bekräftar att en av de största utmaningarna är att skapa en miljö som tillgodoser de anställdas behov av att kunna koncentrera sig. 

Många av enkäternas respondenter säger att du vissa dagar väljer att arbeta hemma, där de kan få mer gjort. Det säger mycket om moderna kontorsmiljöer – att det faktiskt inte går att arbeta effektivt i dem.

En hel del forskning belyser vikten av att medarbetarna känner sig fysiskt välmående på arbetsplatsen, gällande allt från höj- och sänkbara skrivbord till inomhusklimat. Nästa steg är att förbättra de anställdas mentala välbefinnande.

Det är viktigt att skapa god akustik och visuell avskildhet. Hörlurar har blivit den nya kontorsavdelaren, och många använder dem för att stänga ute ljud. Det finns ett behov av utrymmen där man kan koncentrera sig, och sådana ytor ska helst ligga nära den vanliga arbetsplatsen.

Vilken utveckling kommer vi främst att få se under de närmaste åren?

En integrering av den fysiska och den digitala arbetsplatsen. Nuförtiden bär alla med sig en mobil enhet som har en superdators kapacitet. Det är fantastiskt vad modern teknik klarar, jämfört med för bara fem år sedan.

Många ägnar stora delar av arbetsdagen åt att kommunicera och hålla kontakt med sin organisation via virtuella samarbetsverktyg som Skype, WebEx och GoToMeeting.

Det är den digitala arbetsplatsen. Sedan har du den fysiska arbetsplatsen, och personerna förflyttar sig vanligen mellan den digitala och den fysiska arbetsplatsen flera gånger under arbetsdagen. Det är de förflyttningarna som ger upphov till nya, intressanta utmaningar.

På Gensler hänvisar vi ofta till en av våra studier, som visar att vid minst 75 % av ett stort antal observerade möten har minst en av deltagarna inte varit fysiskt närvarande i mötesrummet. Den fysiska arbetsplatsen måste bli mer flexibel, och för att tillgodose de digitala behoven måste olika sorters utrymmen skapas.

Hur kommer mobil teknik och konstant uppkoppling att påverka inredningsdesign mer specifikt?

Vi behöver olika arbetsmiljöer och multifunktionella rum som gör det enklare att samarbeta med personer som befinner sig på andra platser, till exempel i andra länder, i andra städer eller på andra avdelningar i samma byggnad.

Förra veckan ägnade jag hälften av arbetstiden åt att svara på Skype-samtal eller använda andra samarbetsverktyg. Kontoret måste ha ställen där man kan ringa samtal och prata i telefon – det räcker inte med enbart en skrivbordsplats.

Det behövs fler små utrymmen där man kan sitta för sig själv, och större utrymmen för gruppmöten. De som nyttjar lokalerna måste också lära sig att man arbetar och beter sig på olika sätt i de olika utrymmena.

På vilket sätt kan kontorsmiljön bidra till balans mellan koncentration och samarbete?

Många tror att det största misstaget inom kontorsdesign är de öppna kontorsmiljöerna, där de anställda sitter vid sina skrivbord och pratar i headset utan att tänka på att de kanske stör sina kollegor.

Lösningen är inte att återgå till att sätta folk bakom stängda dörrar i separata utrymmen. Det finns goda skäl till att sådana planlösningar avskaffades – de fick folk att känna sig isolerade och långt bort från sina arbetskamrater. Däremot har det nog gått lite långt när det gäller de öppna kontorslandskapen. Vi bör arbeta för att skapa mer balanserade kontorsmiljöer. Det bör finnas en väl avvägd mix av rum och platser där vi kan koncentrera oss, samarbeta och lära oss.

Våra studier visar att om man kan hitta den här balansen och ger folk möjlighet att välja var och hur de ska arbeta, väljer de den bäst lämpade platsen för den uppgift som ska utföras. Det har en positiv effekt på de anställdas välbefinnande, engagemang och nöjdhet.

Vad får det här för konsekvenser för professionella kontorsinredare och arkitekter?

Många arkitekter ritar byggnader som ser fantastiska ut, men om man tar bort de visuella komponenterna är de i stort sett likadana som allt som har byggts de senaste 100 åren – särskilt när det gäller höghus. Och det här är förmodligen inte idealt för arbete på 2000-talet.

Vi måste börja tänka helt nytt när det gäller kontorslandskap. Vi måste tänka igenom hur moderna kontorsbyggnader bör se ut, och vi kan lära oss mycket av titta på hur urbana områden är strukturerade, med gator, torg och gårdar. Det finns en blandning av offentliga och privata utrymmen. Framtidens kontor är inte en stor, öppen yta där man sitter vid ett varsitt skrivbord. Idag levereras hälften av all internettrafik via mobila enheter, vilket är ett tecken på att stationära datorer börjar bli förlegade.

Gensler är en global konsultbyrå som arbetar med arkitektur, design och planering. Företaget har 46 kontor och över 5 000 anställda i Asien, Europa, Australien, Mellanöstern samt Nord-, Syd- och Centralamerika.

Gensler grundades 1965 och har över 3 500 kunder från i stort sett alla branscher.