Inspiration til privatbostäder

Vi tillbringar den största delen av vår tid i hemmet – kanske även en del av arbetstiden. Det är här vi umgås med dem som betyder mest för oss. Det är här vi återhämtar oss, ser barnen växa upp och lever våra liv. 

Här på temasidan kan du läsa hur man kan kombinera hållbarhet, ett hälsosamt inomhusklimat och elegant design med god akustik i hemmet. Vi visar också hur mycket man kan påverka den akustiska komforten genom att välja rätt material till bostaden.

På temasidan kan du dessutom uppleva nybyggda och renoverade bostäder, där arkitekter och byggherrar har tänkt på detaljerna.

Inspiration

Referenser med privata hem

Inspiration

Referenser med privata hem

Se även andra teman

Hållbart byggande

Här på temasidan kan du läsa om trender och milstolpar inom dokumenterat hållbart byggande. Få en överblick över många av de byggnadscertifieringar som växer fram under dessa år – till nytta för brukare, ägare och miljö. Läs också hur Troldtekt konkret bidrar positivt till punkterna i de olika systemen.

Design av kontorsbyggnader

Skypemöten och kunskapsdelning via mobiltelefoner. Digitala samarbetsmetoder ställer nya krav på design, akustik och inomhusklimat i det fysiska kontoret.

Framtidens hälsosamma skolor

Coronapandemin har slagit hårt mot skolundervisningen och krävt tillfälliga lösningar. Men nya skolor är utformade för att kunna hantera pandemier bättre.

Restauranger

Visste du att oväsen och musik påverkar hur maten smakar? Och att dålig akustik kan ge sämre betyg i recensioner av maten? Här på temasidan kan du läsa mer om detta.

Allmännyttiga bostäder

Läs intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi.

Hälsofrämjande arkitektur

Arkitektur, design och material kan ha betydelse för behandlingen av kropp och själ. Bland annat spelar ljus, luft och akustik en viktig roll – och även hur rummen disponeras. På den här temasidan kan du läsa om visioner och praxis i arbetet med läkande arkitektur.

Simhallar och friluftsbad

Simning och vattenmotion är populära aktiviteter, oavsett ålder och färdighetsnivå. På många orter i Sverige renoverar man befintliga badhus eller bygger helt nya – med fokus på flexibilitet och hållbarhet. Här på temasidan kan du läsa om arkitektoniska utmaningar och möjligheter vid design av badhus. Du kan också läsa om vilka trender som enligt experterna kommer att forma framtidens badanläggningar.

Design och innovation inom arkitektur

En meningsfull kombination av funktion och design. Samband mellan stadsliv och byggnader. Konst på tak och väggar. Här på temasidan tittar Troldtekt AB med hjälp av experter närmare på begreppet arkitektonisk skönhet. Här kan du bland annat läsa hur estetiken bedöms i en WELL-certifiering för hållbart byggande.

Haelsa och inomhusklimat i byggnader

Läs om materialpass, hälsosamma kontorsbyggnader, inomhusklimat i byggnadscertifieringar – och mycket mer - här på temasidan.

Arkitektur för idrott och rörelse

Skolor designade för rörelse. Inomhusutrymme med parkour och gatufotboll. En idrottsanläggning där elit och rehabilitering samlas under ett tak. 2020 sker idrott och rörelse i nya former och i nya lokaler. Här är det viktigt att arkitekturen är designad för fysisk aktivitet och en hög ljudnivå – men ändå med en känsla för estetiken.

Trä i byggen

Trä är ett sunt naturmaterial som gör positiv skillnad för koldioxidutsläppen. Här på temasidan sätter Troldtekt AB fokus på fördelarna med träbyggen. Läs mer här.

Bättre förskolor

Sveriges barnkullar växer, och fram till år 2026 kommer över 700 nya förskolor att behövas. Här är det viktigt med flexibel arkitektur som tillgodoser barnens olika förmågor och behov. Arbetsmiljön, där akustiken är en del, ska vara bättre än på många av dagens förskolor.