Bikuben Kollegiet studentbostäder

Läget är centralt och utsikten är i absolut särklass. Bikuben Kollegiet vid Ålborgs strandpromenad är förmodligen den nya bostadsbyggnad som har det bästa läget i staden. Från alla bostäder har man utsikt över Limfjorden och stadens pulserande liv.

Arkitektonisk helhet

2006 förde stiftelsen Kollegiefonden Bikuben förhandlingar med Ålborgs kommun. Stiftelsen behövde en tomt för att bygga ett bostadsprojekt för unga. När de erbjöds granntomten till Utzon Center var det ingen tvekan. Holger Lindemann, stiftelsechef på Kollegiefonden Bikuben, säger:

– När studentbostädernas placering föll på plats bestämde vi oss för att det naturligtvis skulle vara Kim Utzon Arkitekter som skulle utforma projektet. På så sätt kunde vi uppnå ett unikt byggnadssammanhang i ett rekreativt område under det gemensamma namnet Utzon Parken.

Hus som klippmassiv

Valet av punkthus ger bebyggelsen en behaglig transparens, trots de 64 bostäder som byggnaden innehåller. Arkitekten Jesper Roth från Kim Utzon Arkitekter säger:

– Husen ligger som klippmassiv i en utspridd trädplantering. Vi har placerat de tre tornen i en rytmisk komposition som gör att människor kan sippra in genom bebyggelsen på väg genom det gröna parkområdet.

Mjuk akustik

Själva planen i varje punkthus är symmetriskt konstruerad runt en axel. Lägenheterna är alltså speglade med fyra bostäder på varje våning.

– Tvårumslägenheterna syns tydligt i fasaden, eftersom extrarummet ser ut som en pelarburen enhet på den norra respektive södra fasaden. Ovanpå dessa stålklädda rumsenheter finns stora takterrasser. Som kontrast till de hårda materialen har man monterat Troldtekt akustikplattor i alla tre trapphusen. Det har både en akustisk och dekorativ effekt som mjukar upp den råa betongen, som är väldigt distinkt i både exteriör och interiör, berättar Jesper Roth.

Fakta

Project:
Ungdomsbostäder ”Bikuben Kollegiet” vid Ålborg, Danmark
Arkitekt:
Kim Utzon Arkitekter
Byggherre: :
Kollegiefonden Bikuben
Troldtekt produkter
Takbeklädnad:
Troldtekt akustikplattor
Färg:
Naturträ
Struktur:
Fin (1,5 mm träull)
Text & Foto
Text:
Thomas Mølvig, arkitekt
Foto:
Thomas Mølvig, arkitekt