Innovationsfabrikken

Kärleken till trä var grunden för företaget GORI, när man 1978 byggde fabriken i Kolding. I ett stort öppet rum samlade man produktion, administration, matsal och forskning, och därmed hade man skapat de perfekta ramarna för GORI:s framgångsrika och moderna arbetskultur.

Idag har de stora träbyggnaderna övertagits av IBC i Kolding och kallas nu Innovationsfabrikken. Atmosfären har följt med och har inspirerat inredningen av det tidigare produktionsområdet till hörsal, läsplatser och informella mötesplatser. En del av interiören följde med byggnaden och hänger nära samman med atmosfären.

Troldtekt i innertaken ger god akustik i det mycket stora rummet, och den konstnärliga dekorationen av tankarna (av konstnären Jean Dewasne) har från start varit en del av den speciella GORI-kulturen. Den nya skulpturella inredningen i två våningar är samlad som en ö med vatten och växter, som klart skiljer den från den befintliga inredningen. Samtidigt är det ett modernt svar på ett öppet och transparent rum, där trä är det dominerande materialet och akustiken ingår som en del av det estetiska uttrycket. I hörsalen är väggarna listbeklädda med svart Troldtekt bakom, vilket ger en elegant grafisk kontrast till hörsalens väggar. Speciellt användningen av trä gör Innovationsfabrikken till en elegant och levande helhet, trots de uppenbara skillnaderna mellan arkitekturen 1978 och 2012.

"Elever, lärare och näringslivet ska kunna mötas och lära av varandra inom IBC Innovationsfabrikkens unika ramar. Byggnaden ska på alla sätt understödja och inspirera i detta möte. Vi är övertygade om att upplevelsen av kvalitet och välbefinnande påverkar kreativiteten starkt”, förklarar en partner till schmidt hammer lassen architects, John F. Lassen.

Fakta

Projekt:
Innovationsfabrikken i Kolding, Danmark
Arkitekt:
Schmidt Hammer Lassen Arkitekter
Byggherre:
IBC International Business College, Kolding
Troldtekt Produkter
Tak- och väggbeklädnad:
Troldtekt akustikplattor

Takbeklädnad bevarad från befintlig byggnad.

Väggar klädda med nya, svartmålade Troldtekt akustikplattor + eftermonterade trälister som kundlösning.
Text & Foto
Text:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt
Bilder:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt

Awards

IBC Innovationsfabrikken nominerades till ett arkitekturpris vid 2013 World Architecture Festival (WAF) och var med på slutlistan till 2013 Inside-priset i kategorien ”Creative re-use”.