Hållbara bostäder och ett hjärta av trä

Flera prominenta träbyggnader har rests i Danmark. Under våren 2018 stod flervåningshusen Lisbjerg Bakke klara med 40 lägenheter som har en DGNB-guldcertifiering. I september öppnade multihuset Hjertet i staden Ikast.

Båda projekten hyllades när årets danska bygge 2018 skulle utses, och Lisbjerg Bakke framhävs i en exempelsamling från The Nordic Wood in Construction Secretariat. 

– Lisbjerg Bakke är ett allmänt bygge som ska lyftas fram som ett viktigt exempel att ta efter. De moderna trähusbyggnaderna är i en tidig fas i Danmark, men de rymmer många möjligheter för hållbara och eftertraktade miljöer. Lisbjerg Bakke går i spetsen med utvecklingen av ett skalbart byggsystem i kostnadseffektiva bostadsbyggnader, som kan inspirera andra till att bygga nytt och spännande med trä.

Så löd juryns motivering för att välja bostadshusen som Årets Byggeri i Danmark 2018.

Lisbjerg Bakke framhävs också som ett av 25 nordiska föregångsexempel på träbyggnader i en rapport från The Nordic Wood in Construction Secretariat – ett initiativ som sjösatts av den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet. I rapporten står det bland annat:

– Lisbjerg Bakke är en vision av hur hållbara, allmänna bostäder i Danmark kan se ut. Hybridkonstruktionen i timmer med 40 lägenheter är en open source-design som alla har åtkomst till. Jämfört med dansk standard har den 70 procent lägre utsläpp och 28 procent lägre livscykelkostnader.

 

Ett byggsystem i massivträ

Lisbjerg Bakke i den nya stadsdelen norr om Århus är uppfört av AL2Bolig med arkitektbyrån Vandkunsten som arkitekt. Vandkunsten har många års erfarenhet av att bygga bostäder och experimenterar ofta med nya bostadsformer och material. Lisbjerg Bakke består av sex byggnader med tre–fyra våningar i ett byggsystem av massivträ och obehandlade träfasader som patineras med tiden.

På insidan i lägenheterna har man använt korslimmade träplattor på ytterväggarna, vilket dels ger en robust yta, dels ett gott inomhusklimat. Bygget är DGNB-certifierat i kategorin guld, och redan 2014 – när projektet skulle upp på ritbordet – blev det utnämnt till framtidens hållbara allmänna bostad.

I den första byggnaden är markplanet inrett som en gemensamhetslokal där man har använt vita Troldtekt akustikplattor med inbyggd Troldtekt belysning. Här står akustiken i fokus, liksom i trapphusen där vitmålad Troldtekt tillsammans med vitlackerade trappräcken står i kontrast till de betonggrå, råa väggarna.

 

I Hjertet finns det plats för alla

Ett av de projekt som hedrades när vinnarna av Årets Byggeri i Danmark 2018 skulle utses är multihuset Hjertet i Ikast. Även här spelar trä och Troldtekt en central roll.

Hjertet är designad som ett gemensamt rum med plats för alla. Byggnadens öppna, inbjudande struktur leder tankarna till en samling mindre trähus och skapar en inbjudande ram, där vitt skilda aktiviteter kan pågå samtidigt: dans, street-basket, undervisning och stilla reflektion för att nämna några exempel.

Hjertet består av en rad mindre lokaler och tre huvudrum: Multisalen, Refleksionsrummet och Streetsportshallen. I alla tre huvudrummen har man valt Troldtekt akustikplattor. För C. F. Møller, som är arkitektbyrån bakom Hjertet, har arbetet med akustiken varit en oskiljaktig del av den multifunktionalitet som är bärande för konceptet. 

– Akustiken har varit högprioriterad eftersom de olika användningsscenarierna är beroende av att man kan skapa akustiska miljöer där det kan pågå många aktiviteter på en gång. Därför har vi valt akustiklösningar som passar den karaktär och atmosfär som de enskilda rummen ska ha, säger arkitekten och partnern Julian Weyer från C.F. Møller.

FAKTA: Lisbjerg Bakke

Projekt: Lisbjerg Bakke består av 40 hållbara lägenheter som har fått DGNB-guldcertifiering
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Byggherre: AL2Bolig

Troldtekt produkter:
Takbeklädnad: Troldtekt akustikplattor
Färg: Vit 101
Struktur: Fin (1,5 mm träull) och Ultrafin (1,0 mm träull)
Kantprofil: 5 mm fas, K5
Belysning: Troldtekt belysning

>> Läs mer om projektet i Troldtekts referenssektion

FAKTA: Hjertet i Ikast

Projekt: Multihus som är en mötesplats för kultur och undervisning
Arkitekt: C.F. Møller Architects
Byggherre: Ejendomsselskabet ISIB

Troldtekt produkter:
Tak- och väggbeklädnad: Troldtekt akustikplattor
Färg: Vit 101 och Grå 202
Struktur: Ultrafin (1,0 mm träull)
Kantprofil: 5 mm fas, K5
Montering: Med Troldtektskruvar

>> Läs mer om projektet i Troldtekts referenssektion