Akustiklösningar för BREEAM-certifierade byggnader

Så bidrar Troldtekt till BREEAM-certifierade byggnader

Flera av de krav som Troldtekts akustikplattor uppfyller väger tungt i en BREEAM-certifiering. En viktig faktor är till exempel att Troldtekt har fullständig dokumentation av akustikplattornas beståndsdelar, och att den låga gasemissionen från plattorna har fastställts genom flera certifieringar för inomhusklimat.

Det är också viktigt att Troldtekt har dokumenterat miljöpåverkan i de olika stadierna av produktens livscykel genom miljövarudeklarationer (EPD:er). Och det är en positiv faktor att träet i akustikplattorna kommer från dokumenterat ansvarsfullt skogsbruk (FSC®C115450 och PEFC™). 

Dessutom har Troldtekts akustiska egenskaper och höga fukttålighet en positiv inverkan på kriterierna. 

 

Troldtekt kan bidra till 17,5 procent av kriterierna i BREEAM-SE

Tabellerna nedan visar vilka kriterier Troldtekt kan bidra till vid en BREEAM-SE-certifiering. Informationen gäller nya byggnader som ska användas för kontorsverksamhet, handel eller industri. Tabellerna visar också hur mycket varje kriterium väger in vid den samlade bedömningen.

Kriterier som indirekt bidrar till en god inomhusmiljö och bättre miljöprestanda har inte tagits med här. Exempelvis kan nämnas att Troldtekts akustikpaneler kan fås med ett doku­menterat lågt glansvärde, vilket minskar bländningen i ett rum.

Hållbara material ger poäng
Beroende på projektet kan Troldtekt ge poäng inom ­avfallshantering på byggarbetsplatsen.

Ett annat exempel är att Troldtekt bidrar positivt till området ”material” eftersom träet i de akustiska lösningarna produceras av granar från lokala skogar i Danmark och är PEFC™- eller ­FSC®-certifierade (FSC®C115450).

Det ger ett positivt bidrag till området ”material”, att den cement som ingår i Troldtekt-produkten tillverkas av Aalborg Portland, som är certifierat enligt ISO 14001 och EMAS.

BREEAM-SE New Construction 2017 har har tio fokusområden, med ett antal kriterier för varje område. Troldtekt bidrar positivt till tio olika kriterier, fördelade inom fyra områden. Procenttalet indikerar det enskilda kriteriets viktning i den sammanlagda bedömningen:

De tio fokusområdenas vikting i den sammanlagda bedömningen:

  • Ledning och styrning 18%
  • Hälsa och välmående 16%
  • Energi 20%
  • Transport 7%
  • Vatten 6%
  • Material 11%
  • Avfall 6%
  • Markanvändning och ekologi 7%
  • Föroreningar 9%
  • Innovation 0%

BREEAM är en brittisk hållbarhetscertifiering för byggnader som lanserades 1990. BREEAM står för:

Building
Research
Establishment
Environmental
Assessment
Method

I Storbritannien administreras BREEAM av BRE, som är en av grundarna av UK Green Building Council. BREEAM används i mer än 50 länder och flera europeiska länder har utvecklat versioner av BREEAM som har anpassats för nationellt bruk. Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är sedan 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden.

"BREEAM-SE har höga krav på material och dess ursprung. Det är därför viktigt att välja produkter där man kan vara säker på att den dokumentation som krävs finns framme och är korrekt. Troldtekt är certifierat för att hantera trä från hållbart skogsbruk och kan leverera produkter som är FSC-certifierade.

BREEAM-SE ställer också krav på materialens klimat- och miljö­påverkan, vilket dokumenteras vid en livscykelanalys av byggnaden. I en sådan analys belönas transparens och ­datakvalitet. Troldtekts EPD ger ett bra underlag för att möta BREEAM-SE's krav."

Viktoria Puhony Björnberg (foto)
BREEAM-SE
Accredited Professional
Projektledare Miljösamordnare
Ramboll Sverige

Ladda ner broschyr

Troldtekt® i hållbara byggnader

Så bidrar Troldtekt akustiklösningar till certifiering av hållbara byggnader.

Bättre akustik i Norges arkiv

Hållbarhet är ett centralt inslag i utformningen av Arkivenes Hus i Stavanger, med målet att skapa en hållbar byggnad med hög kvalitet, låg energiförbrukning och ett lågt CO2-avtryck.

Tak och flera väggar är beklädnad med Troldtekt akustikpaneler som binder ihop de olika områdena, absorberar oljud och skapar den idealiska, tysta miljön för umgänge och arbete.

Byggnaden har tilldelats BREEAM-certifieringen Excellent, utifrån en utvärdering av projektets miljöprestanda i allt från hälsa och miljö till energi, transport, materialanvändning och ekologi.