Akustiklösningar för Svanenmärkta byggnader

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Godkända för Svanenmärkta byggnader

Troldtekts produkter ingår i den Svanenmärkta konstruk­tionsdatabasen, en databas som fungerar över hela ­Norden för ­produkter som är lämpliga för användning i den ­Svanenmärkta konstruktionen.

Så bidrar Troldtekt till Svanenmärkning av byggnader

Svanenmärkt konstruktion är en miljömärkning av bygg­naden och kännetecknas av en låg energiförbrukning och ett trevligt inomhusklimat. Svanenmärkta byggnader ställer krav på byggmaterial i förhållande till miljön och skadliga ämnen och kännetecknas av att fokusera på låg energiförbrukning inkl. premie för förnybar energi. Samtidigt ställs krav på inomhusklimatet genom exempelvis krav på dagsljus, ventilation och fuktskydd. För att få certifiering måste det dokumenteras att materialen måste användas i den svanmärkta konstruktionen.

En Svanenmärkt konstruktion granskas av en ­oberoende tredje part i både byggprocessen och den slutförda ­konstruktionen. Svanenmärket är den officiella nordiska miljömärket. En Svanenmärkning har ett starkt fokus på den miljömässiga delen av hållbarhetsaspekten av konstruktionen.

Svanenmärkningen har sju fokusområden, med ett antal obligatoriska kriterier för varje område, samt 14 valfria, poänggivande kriterier.

Troldtekt akustikplattor bidrar positivt till 11 av de obligatoriska kriterierna, vilka fördelar sig på tre områden, och till två av de poänggivande kriterierna:

De valfria, poänggivande kriterierna ger olika höga poäng. För att en byggnad ska uppnå certifiering ska en minsta total poängsumma. Poängkravet beror på byggnadstyp:

Obligatoriske kriterier

Så fördelar sig de obligatoriska kriterierna på de sju fokusområdena. Det område som har flest obligatoriska krav är ’Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material’.

  • Allmänna krav: 7%
  • Resurseffektivitet: 12%
  • Innemiljö: 15%
  • Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material: 37%
  • Kvalitetsstyrning av byggprocess: 12%
  • Kvalitets- och lagkrav: 15%
  • Instruktioner för boende och förvaltere: 2%

"Svanenmärkta konstruktioner har som målsättning att minska den totala miljöbelastningen redan från byggets start, fram till att byggnaderna tas i bruk, och till sist när de ska rivas."

Miljömärkning Sverige

Ladda ner broschyr

Troldtekt® i hållbara byggnader

Så bidrar Troldtekt akustiklösningar till certifiering av hållbara byggnader.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Förskolan Regnskogen är Svanenmärkt

Den danska förskolan Regnskogen ligger i en Svanenmärkt byggnad. Det kommer till uttryck i byggnadens arkitektur och materialval. Till exempel innehåller byggnaden certifierat trä, och taken och ­väggarna är klädda med Troldtekt akustikplattor.

Troldtekt har valts för sina akustiska egenskaper och sin robusthet. Generellt har man satsat på material som inte avger ämnen som kan vara skadliga för hälsan, och även i det hänseendet är Troldtekt lämpligt.

Läs mer om förskolan Regnskogen och se fler bilder här