Akustiklösningar för WELL-certifierade byggnader

Så bidrar Troldtekt till Well-certifierat byggande

Troldtekts estetiska uttryck ger poäng i WELL-­systemet, som också ger poäng för att akustik­lösningarna är Cradle to Cradle-certifierade.

Troldtekt kan bidra till 20 procent av kriterierna i WELL

Tabellerna nedan anger några av de faktorer där Troldtekt kan ge poäng vid WELL-certifiering. Faktorerna motsvarar både ­inneklimat, materialhälsa och funktion.

Poäng för social hållbarhet
WELL används ofta i kombination med mer tekniskt inriktad certifieringar, som Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Det beror på att WELL-systemet har starkare fokus på hälsa och välbefinnande.

WELL används ofta i kombination med mer tekniskt inriktad certifieringar, som Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Det beror på att WELL-systemet har starkare fokus på hälsa och välbefinnande.

Till exempel bidrar Troldtekt positivt till mänskliga aspekter som mental och psykisk hälsa. Konkret genererar Troldtekt poäng för kriterium 88 "Biophilia 1", kriterium 97 "Material Transparency" och kriterium 99 "Beauty and Design 2".

Flexibla designmöjligheter, akustiklösningarnas estetik och att Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat på silvernivå är bidra­gande orsaker. Certifieringen uppnåddes bland annat eftersom Troldtekt akustikplattor inte innehåller skadliga ämnen, vilket ­innebär att ­plattorna kan återföras till naturens kretslopp.

WELL har har sju fokusområder, med ett antal kriterier för varje område. Troldtekt kan bidra positivt til 20 kriterier, som fördelar sig på fem områden:

  • Andre WELL-kriterier på området (grå)
  • Kriterier där Troldtekt bidrar positivt (orange)

Nedan är några av de viktigaste faktorer som Troldtekt bidrar till i en WELL-certifiering:

  • Air: 29%
  • Water: 8%
  • Nourishment 15%
  • Light: 11%
  • Fitness: 8%
  • Comfort: 12%
  • Mind: 17%

WELL

International WELL Building Institute™ i USA administrerar WELL-certifieringen. Utgångspunkten är att byggnaderna ska vara både hälsosamma och motiverande för människor att vistas i.

WELL har ett antal krav som är obligatoriska för att uppnå certifiering – samt ett antal poänggivande kriterier som definierar certifieringens nivå.

Läs om Troldtekts bidrag

"WELL är ett verktyg för att främja hälsa och välbefinnande i byggnader globalt. De enskilda produkterna i byggnaden har stor inverkan på hälso- och välbefinnandeaspekterna och därför ­behövs dokumentationer på ett brett spektrum av aspekter mer än ­någonsin. Troldtekt är ett mycket bra exempel på en ansvarig ­producent som äger sitt ­ansvar på ett mycket ­genomgripande sätt.”

Anna Bergman (foto)
WELL Accredited Professional
Expert Project Manager
Ramboll Sverige

Ladda ner broschyr

Så bidrar Troldtekt akustiklösningar till certifiering av hållbara byggnader.