Fremstilling

De senaste åren har vi investerat stort i ny teknik på fabriken i Troldhede. Det har resulterat i både lägre energiförbrukning och en bättre arbetsmiljö.

På Troldtekt arbetar vi i linje med FN:s globala mål nummer 12. När vi utifrån vår Cradle to Cradle-strategi arbetar målmedvetet för att bli bättre inom områden som förnybar energi och återvinning, stödjer vi samtidigt målet om hållbar konsumtion och produktion.

All el vi använder för att tillverka våra akustikplattor utgörs av förnybar energi i form av vindkraft från det havsbaserade vindkraftverket utanför Anholt. Detta är resultatet av det klimatpartneravtal som Troldtekt ingick med Ørsted redan 2012.

Klimatpartneravtalet är en garanti för att Ørsted ska använda en av sina certifierade vindkraftparker för att producera så mycket ström som Troldtekt förbrukar. Samtidigt har parterna ett pågående samarbete för att kartlägga hur vi på Troldtekt ytterligare kan minska vår energiförbrukning.

Ny teknik minskar förbrukningen

När det gäller energieffektivitet har Troldtekt uppnått stora förbättringar de senaste åren. 2019 stod vår nya produktionslinje klar. Den har gjort det möjligt för oss att satsa stort på ny teknik som har en positiv inverkan på både miljön och vår driftsekonomi. Samtidigt har vi de senaste åren investerat flera miljoner på att uppgradera den befintliga produktionslinjen.

Under 2020 kunde vi se de konkreta resultaten av våra investeringar. Vår energiförbrukning per tillverkad akustikplatta minskade alltså med 9,7 procent jämfört med 2019. Om man räknar med de energibesparingar vi har uppnått under de föregående två åren har vi totalt sett minskat energiförbrukningen per enhet med hela 28,6 procent sedan 2017. Minskningarna omfattar i synnerhet den energi som används till torkning av akustikplattorna. Detta har vi lyckats med tack vare en optimering av teknik och processer i våra två torkugnar.

Grön energi och återvunnen färg

Men vi fokuserar inte bara på mängden förbrukad energi. Dessutom har vi vidtagit riktade åtgärder för att minimera användningen av energi från fossila bränslen i produktionen. Ett exempel är vår egen biomassapanna som levererar värme till produktionen. Samtidigt har vi målmedvetet bytt ut gas- och dieseldrivna gaffeltruckar mot eltruckar.

Vi strävar också efter att återvinna så mycket resurser som möjligt under tillverkningen. I vår målningsprocess kan vi till exempel – efter att ha investerat i ett nytt målningssystem – samla upp och återanvända en stor del av överskottsfärgen (som uppstår vid så kallad overspray). Det innebär att färgspillet har minskat med mer än 70 procent.

Bättre arbetsmiljö med automatisering

Satsningarna på ny teknik har också lett till ännu högre grad av automatiserade arbetsprocesser vid tillverkningen av Troldtekt akustikplattor. Det finns i stort sett inga manuella arbetsmoment kvar, vilket innebär ett stort lyft för arbetsmiljön.

Samtidigt fokuserar vi på att minimera buller och damm så mycket som möjligt – både för de anställdas skull och för grannarna till vår fabrik i Troldhede. I den nya produktionslinjen har till exempel bullerskydd installerats runt de motorer som driver ventilationen.