Cradle to Cradle Certified®: En ram för säkra, cirkulära och ansvarsfullt tillverkade produkter

Cradle to Cradle är främst ett verktyg för att designa och tillverka mer hållbara produkter. Men det finns flera fördelar när företag baserar hela sin affärsstrategi på konceptet. Det säger Christina Raab, chef för Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

2022 är det 20 år sedan den viktiga boken Cradle to Cradle: Remaking the way we make things kom ut. Bakom boken stod den tyske kemisten Michael Braungart och den amerikanske arkitekten William McDonough. De två författarna argumenterade för att sluta med ”slit och släng”-attityden inom produktutveckling – men också med tanken om att bara tillverka ”mindre skadliga” produkter är gott nog.

– Det var en mycket viktig bok eftersom den på ett holistiskt sätt argumenterade för en cirkulär ekonomi. Samtidigt blev det tydligt att om industrin och näringslivet skulle tänka om hur de designade produkter krävdes ett konkret och instruerande verktyg, säger Christina Raab, chef för Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

Institutet grundades 2010 för att omsätta bokens idéer i praktiken och hjälpa företag att utvecklas mot en cirkulär ekonomi.

– De första verksamheter som fastnade för det här designkonceptet var företag från bygg- och kroppsvårdsbranschen. Att just byggbranschen har anammat konceptet beror förmodligen på att en av medförfattarna till boken har starka kopplingar till arkitektvärlden, säger Christina Raab.

Ökad efterfrågan

Sedan dess har många nya sektorer anslutit sig, och idag har över 700 företag gått med i Cradle to Cradle Certified Products-programmet. Av dem har cirka hälften kopplingar till byggbranschen.

– Vi ser att allt fler progressiva utvecklare och byggherrar ställer krav på Cradle to Cradle-certifiering i sina upphandlingar, men det blir också allt vanligare att efterfrågan kommer från finansvärlden och investerare som vill investera enligt ESG-kriterierna, säger Christina Raab.

På längre sikt hoppas hon att alla nya byggnader och offentliga upphandlingar ska ha krav på Cradle to Cradle-certifierade lösningar.

Här bidrar de stora byggnadscertifieringarna som DGNB, LEED, WELL och BREEAM också till att öka efterfrågan på Cradle to Cradle-certifieringar. Systemen godkänner nämligen Cradle to Cradle-certifierade material och produkter och inkluderar certifieringen i poängsättningen.

Fördelar för företag

Enligt Christina Raab är det än så länge bara ett fåtal företag som precis som Troldtekt har baserat hela sin affärsstrategi på Cradle to Cradle-principerna, men hon hoppas att många fler ska följa efter:

– Det ger ett företag stor trovärdighet att arbeta med Cradle to Cradle Certified. Kraven är mycket stränga och omfattande. Det är en tredjepartsverifierad certifiering som efterfrågas allt mer av bland andra investerare, säger Christina Raab.

– Samtidigt ger det ett företag som Troldtekt möjlighet att ta täten och utmärka sig som ledande inom hållbarhet. Cradle to Cradle Certified-krav ses generellt som de strängaste kraven man kan leva upp till, tillägger hon.

Slutligen påpekar hon att företag som arbetar med Cradle to Cradle Certified får ett mycket praktiskt verktyg för att utveckla verksamheten:

– Det kan verkligen få fart på ett företags utveckling eftersom det är ett så konkret verktyg för att omsätta åtaganden i verkliga och mätbara handlingar. Samtidigt innebär Cradle to Cradle Certified att företaget ständigt förbättras och utvecklas, så att företag som Troldtekt hela tiden ligger steget före konkurrenterna, säger hon.  

De fem kritiska utmaningarna

Cradle to Cradle Certified Products fokuserar på fem kritiska områden att tänka på när företag utvecklar nya produkter. I den nya versionen 4.0 av certifieringen kallas de:

 • Material health
 • Product circularity
 • Clean Air & Climate Protection
 • Water & Soil Stewardship
 • Social Fairness

Enligt Christina Raab har man inom byggbranschen tidigare fokuserat mer på vissa kategorier än andra, men i framtiden tror hon att vi kommer få se en mer holistisk strategi – med både cirkulära principer, klimatåtgärder och social hållbarhet.

– Särskilt när det gäller byggbranschen är produktens cirkulära egenskaper viktiga. Jordens resurser är begränsade och Cradle to Cradle-certifieringen kräver en bedömning av om produkten är utformad cirkulärt – om den kan tas isär och material kan ingå i nya kretslopp. Men vi tittar också på de råvaror som används och hur produktionen sker, förklarar Christina Raab.

Hon påpekar också att certifieringen tar hänsyn till vilka system som finns på plats för att ta vara på materialen när de har tjänat ut.

FAKTA: Om Cradle to Cradle Products Innovation Institute

 • Ideell organisation grundad 2010
 • Institutet utgörs idag av ett team på 20 nyckelpersoner och har kontor både i USA (San Francisco) och Europa (Amsterdam).
 • Över 700 företag över hela världen arbetar idag enligt standarden Cradle to Cradle Certified.
 • Företagen finns utspridda i Europa, Nordamerika och Australien.

FAKTA: Om Cradle to Cradle

 • Designkonceptet har utvecklats med inspiration från naturens kretslopp.
 • Helst ska produkterna kunna tas isär efter användning och materialen antingen brytas ner som biologiska näringsämnen (biologiskt kretslopp) eller återvinnas till nya produkter (tekniskt kretslopp).
 • Produktstandarden Cradle to Cradle Certified uppdateras ofta, vilket innebär att kraven blir allt högre. Den senaste versionen (4.0) publicerades i mars 2021.

FOTO:
Christina Raab, chef för Cradle to Cradle Products Innovation Institute.