Mänskliga faktorer bör vara vägledande för god akustik

Dr Christian Nocke från Akustikbüro Oldenburg i Tyskland är en världsledande specialist på rumsakustik. På konferensen DBZ Fachforum Akustik i Dortmund den 31 maj 2016 höll han föredrag om akustikens betydelse i kontorsmiljöer.

Här kan du läsa hans syn på hur man uppnår god akustik i kontorsmiljöer. 

Hur pass allvarligt problem är dålig ljudkvalitet i kontorsmiljöer?

Från undersökningar vet vi att oönskat ljud är en av de tre vanligaste irritationsfaktorerna i kontorslandskap. Det här bekräftas av alla liknande undersökningar från år till år.

Ur ett akustikperspektiv, vad är viktigast att tänka på när man planerar en ny kontorsyta?

Alternativen för akustisk design beror inte i särskilt hög grad på antalet anställda, utan mer av vilken typ av arbetsuppgifter som ska utföras i lokalen.

För exempelvis ett callcenter där människor pratar mycket i telefon, gäller andra förutsättningar än i en lokal där man främst utför tyst arbete. Behovet av koncentration i förhållande till kommunikation i arbetsuppgifterna definierar de akustiska kraven. Hänsyn till mänskliga faktorer av det här slaget bör vara akustikdesignerns utgångspunkt, inte bara material, ytor och rummet tekniska funktioner.

Om akustiken är dålig i ett befintligt kontor, vad kan man göra för att förbättra ljudkvaliteten?

För att få en objektiv beskrivning av vad den ”dåliga akustiken” innebär, brukar vi föreslå att man mäter rummets akustikegenskaper, det vill säga efterklangstiden, taluppfattbarhet och liknande faktorer. Utifrån mätningarna kan vi, med hjälp av en rumsmodell, förutsäga exakt vilka åtgärder som krävs för att uppnå optimal akustikkvalitet i rummet.

Valet av ytmaterial är också viktigt men många faktorer påverkar. Många fokuserar enbart på att välja högabsorberande material, men materialens placering och deras ytstorlek spelar också roll. Det kan till exempel vara bättre att täcka hela väggen eller hela taket med ett material som bara absorberar 50 % av ljudet, i stället för att täcka endast halva ytan med ett högabsorberande material.

Vad kan man göra för att tillgodose de särskilda ljudkvalitetskrav som ställs på vissa typer av rum, till exempel callcenter och mötesrum?

Ett mötesrum är en helt annan typ av lokal än ett callcenter, precis som ett operahus är en helt annan typ av lokal än en teater.

I ett mötesrum är lösningen att fokusera på att uppnå bra taluppfattbarhet på både korta och långa avstånd mellan högtalarna och åhörarna.  I ett callcenter däremot, bör man koncentrera sig på att dämpa oönskat ljud och taluppfattbarheten på korta avstånd. Ur ett akustiskt perspektiv är de två rummen alltså mycket olika varandra och kräver helt olika lösningar.

Finns det nya trender som kommer att påverka de akustiska behoven inom kontorsdesign i framtiden?

Vissa av de nya trenderna, till exempel grön byggnadsdesign eller användning av glas, påverkar i allmänhet akustiken. Medan kontorslokalers akustikkrav i sig förblir desamma, måste vi anpassa oss när det gäller vilka material och tekniker som används för att skapa god akustik.

På de flesta kontor nuförtiden används dessutom mycket mer kommunikationsteknik. Det måste man ta hänsyn till när man planerar akustiken i nya kontor.

Om dr Christain Nocke

  • Expert på buller och arkitektur- och rumsakustik

  • Grundade Aukstikbüro Oldenburg 2000

  • F.d. direktör för Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Akustik

  • Författare till boken ”Raumakustik im Alltag – Hören – Planen – Verstehen”, Fraunhofer IRB Verlag.