Ny guide: Fem tips för att skapa bra ljud i kontorslokaler

Det är fördelaktigt ur alla aspekter att ta hänsyn till akustik när man utformar nya lokaler eller renoverar befintliga lokaler.

Det här är en av huvudpoängerna i en ny guide från det danska arbetsmiljörådet (Branchearbejdsmiljøråd – BAR) för kontors- och administrationssektorn. Guiden är späckad med aktuella kunskaper och inspiration för att eliminera störande ljud i kontorslandskap. 

 

 

 

Dansk och internationell forskning visar att buller och störande ljud är ett problem på många arbetsplatser. För välbefinnande, effektivitet hälsa. Kontorslokaler där fler än 6 personer arbetar har 62 % fler sjukdagar än kontorslokaler där bara en person arbetar – detta enligt en studie utförd av Danish National Research Centre for the Working Environment (danskt center för arbetsmiljöforskning).
 
Enligt Heidi Lisette Bille, projektledare för BAR:s nya kontorsguide ”Office noise – guide to interior design, acoustics and noise suppression” är problemet särskilt framträdande i öppna kontor.

”Det har funnits en tendens att mestadels se till golvyta och hur många medarbetare man kan få plats med i en lokal, utan att inse att medarbetarnas effektivitet kan påverkas om man inte utformar lokalen rätt”, säger Heidi.

Investeringar som lönar sig

Fackförbundet HK/Privat har kontaktats av många personer som drabbats av koncentrationssvårigheter och huvudvärk på grund av bullriga kontorslokaler. Detta är utgångspunkten för guiden.

”Vi vill ge inspiration och vägledning till konkreta åtgärder som kan vidtas av anställda och företag. Ett syfte med guiden är också att hjälpa företagen att undvika dåliga investeringar vid renovering och ombyggnationer. Vi vet att den ekonomiska aspekten ofta hindrar företag från att göra de förbättringar som krävs för att påverka ljudmiljön och personalens välbefinnande”, förklarar Heidi Lisette Bille, arbetsmiljökonsult och projektledare för BAR:s kontorsguide.

Fem tips hämtade ur guiden:

 1. Välj planlösning utifrån det arbete som ska utföras
  Ju fler personer som ska arbeta på platsen och ju mer varierat arbetet är, desto högre krav ställs på rumsorganisation, akustik och möblering. Till exempel bör arbetsstationer som används för koncentrationskrävande uppgifter inte placeras där man blir störd av förbipasserande kollegor. Om många personer ska dela samma kontor, är det bra att använda hyllor och skärmar för att skapa akustiskt avgränsade ytor. Rummet bör innehålla ljudabsorberande material, särskilt om medarbetarna talar mycket – på telefon eller med varandra.
 2. Taket är A och O
  Utan ett effektivt akustiktak är det nästan omöjligt att uppnå god akustiken i en kontorslokal. Använd plattor som täcker hela taket, ända ut till väggarna, eftersom akustikplattor i hörn är särskilt effektiva. BAR:s kontorsguide rekommenderar att man använder akustikplattor som uppfyller kraven för absorbenter av klass A.
 3. Välj absorberande väggar
  Ljudskärmar och avgränsare av porösa material är bra, eftersom de absorberar ljud, till skillnad från glas och liknande. Observera att ett bra ljudabsorberande tak är en förutsättning för att avskärmningar ska fungera. I annat fall studsar ljudet mot taket och når den andra sidan av avskärmningen.
 4. Bra uppföranderegler?
  En bra fysisk miljö är viktigt för att kunna eliminera ljudproblem. Men även vårt beteende är en viktig faktor. Andra personers samtal är den främsta ljudkällan i ett kontor. Men kommunikation är en viktig del av många arbetsuppgifter. Det kan vara en god idé att på arbetsplatsen komma överens om ett antal regler för var och när medarbetarna kan störa varandra, tala i telefonen och ha möten.
 5. Kan ljudabsorptionen bli för effektiv i en kontorslokal?
  Om den generella ljudnivån är alltför dämpad i ett öppet kontorslandskap kan det medföra problem, eftersom det blir lättare att höra vad som sägs på långt avstånd. Utöver att minska rummets efterklangstid med akustikelement, bör du se över hur mycket ljud som dämpas vid enskilda arbetsstationer. Du kan till exempel använda avgränsande skärmar.

BAR är en sammanslutning av representanter från den danska handelskammaren, organisationen Dansk Industri, Lederne, HK/Privat, HK HANDEL och PROSA, som tillsammans arbetar för att främja bra arbetsmiljöer i kontorsmiljöer i den privata sektorn.