TED talk: Byggnader måste designas även för öronen

Arkitekter brukar vara mer intresserade av hur en byggnad ser ut än av hur den låter. Men dålig akustik i en byggnad har stor inverkan på användarnas hälsa, effektivitet och sociala liv.

Det här är huvudtemat i det inspirerande TED-föredrag som hölls av Julian Treasure från Sound Agency i Storbritannien. Han ger även exempel på vad som krävs för att skapa bättre akustik.  

 

När bullernivån höjs gör hjärtfrekvensen likadant. Och när akustiken är dålig kan åhörare på fjärde raden missa upp till 50 % av vad föredragshållaren eller läraren säger.

Det här var två exempel på varför det är viktigt med bra akustiklösningar inom arkitekturen – temat för ett TED-föredrag som hölls av ljudkonsulten Julian Treasure från Sound Agency. Klicka på bilden ovan för att höra 10-minutersföredraget.

Julian Treasure nämner kontor, sjukhus och utbildningslokaler som exempel på platser där akustiken ofta är dålig, trots att god akustik egentligen är en förutsättning för en stor del av byggnadens funktion.

Hälsorisker

Julian Treasure hänvisar till en studie utförd av dr Markus Oberdörster och dr Gerhart Tiesler vid universitetet i Bremen. Studien visar att lärarens hjärtfrekvens ökar i takt med decibelnivån i ett klassrum.

Enligt studien är den genomsnittliga ljudnivån i ett klassrum 65 dB. Vid långvarig exponering för ljudnivån 65 dB ökar risken för hjärtattack.

Sound Agency i Londons utkant rekommenderar att företagen eftersträvar en bra ljudmiljö.

Se även: Julian Treasures tips för att designa byggnader med bra ljudmiljö