Välj ett designtak med diskreta spår till hemmet

Troldtekt har lanserat två nya designlösningar med tydlig karaktär: Troldtekt® v-line 1way och 2way. Båda har diskreta v-spår infrästa i ytan, och eftersom lösningarna är baserade på Troldtekts klassiska akustikplattor har de ett konkurrenskraftigt pris.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Uppleva Troldtekt v-line

Nu finns det ännu fler möjligheter att kombinera akustik och design när du bygger nytt eller renoverar din bostad.  Med särskilt fokus på privatbostäder har Troldtekt utvecklat två nya varianter i serien med Troldtekt designlösningar: Troldtekt v-line 1way och Troldtekt v-line 2way.

De båda nya produkterna har v-spår infrästa i ytan och bygger därmed vidare på uttrycket från de populära designlösningarna Troldtekt line och Troldtekt line design, som funnits på marknaden sedan 2019.

En stor skillnad är dock att nya Troldtekt v-line utgår från de klassiska 25 mm-plattorna, medan de övriga lösningarna i designserien utgår från 35 mm tjocka plattor. Troldtekt v-line har alltså mer diskreta spår, lägre vikt och ett konkurrenskraftigt pris.

– Plattornas v-spår är inte lika djupa som de rektangulära spåren i Troldtekt line, vilket ger ett mer diskret uttryck. Med v-line får du en karakteristisk och enhetlig takyta som säkerställer god akustik i hemmet, säger Michael Christensen, inhouse-arkitekt på Troldtekt A/S och designern bakom hela serien.

Variationer av längsgående spår

Troldtekt v-line har infrästa v-spår i ytan längs varje platta samt ett halvt spår längs plattornas långsidor. På så sätt uppstår ett extra spår när två plattor monteras sida vid sida.

Skillnaden mellan de två varianterna hittar man på plattornas kortsidor. Här har 1way raka kanter, medan 2way har samma halva v-spår som på långsidorna.

– Med 1way får du ett lugnt uttryck med långa genomgående linjer, som man också känner igen från ribbtak. När du väljer 2way bryts de längsgående spåren av tvärgående spår där plattornas ändar möts. Speciellt en vit eller ljus variant av 2way ger ett karaktäristiskt mönster som tydligt framträder i rummet, säger Michael Christensen.

Uppnå precision och flexibilitet

Bostadsägare som vill ha ett lite annorlunda uttryck och större flexibilitet i installationen kan kombinera Troldtekt v-line med plattypen Troldtekt v-line blank, som är ett komplement till de två nya lösningarna. Blank-plattorna finns också som både 1way med raka kanter i ändarna och 2way, där ändarna på plattan är fasade med ett halvt v-spår. 

– Blank-plattan har samma dimensioner och kantutformning, men saknar v-spåren i plattans yta. En rad blank-plattor kan ge ett lättare uttryck, där plattorna med spår avslutas en bit från väggarna och får en slags ram runt sig, säger Michael Christensen.

Han förklarar att Troldtekt v-line blank dessutom kan ha en praktisk funktion:

– Lösningen kan skapa ett mer definierat uttryck om du till exempel behöver ha plats för takfönster, spottar, en fläktkåpa eller liknande i taket. Längs väggarna har blank-plattorna också fördelen att eventuella skevheter i väggarna visuellt inte stör resten av takytan med v-spår.