Välj trä med ansvarsfullt avtryck

Träbyggen vinner mark, liksom dokumenterat hållbara byggen. Den kombinationen gör det upplagt för att välja trä från FSC®-certifierade skogar som garanterar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar.

Troldtekt köper in en stor mängd FSC-certifierat trä – och är sedan 2018 godkända att leverera akustikplattor där allt trä i den enskilda plattan lever upp till FSC-kraven.

Som man råber i skoven, får man svar. Flere producenter i byggebranchen håber, at ordsproget bliver taget bogstaveligt, når de nu efterspørger mere FSC-certificeret skov i Danmark. Træ fra dokumenteret ansvarlige skove er nemlig i høj kurs, og udbuddet har svært ved at følge med.

Loa Dalgaard Worm, direktør for strategi og udvikling i FSC Danmark, fortæller:

– Vi er kommet til det punkt, hvor markedet i høj grad efterspørger bæredygtigt træ med tredjepartscertificering. Det er en kombination af, at bygherrer vil have mere træ i deres projekter, og at en større andel af det træ skal være certificeret. Det viser sig hos flere af de danske producenter, som har meget ambitiøse politikker for deres træindkøb.

– Udfordringen er, at der mangler FSC-certificeret skov i Danmark. 20 procent af de danske skove er FSC-certificerede, og det er en lavere andel end i lande som Sverige og Polen. Derfor kommer vi nu med et opråb til private skovejere og godsejere. Vi har gjort det nemmere at FSC-certificere danske skove, især for de mindre skovejere. Blandt andet er antallet af krav reduceret, og kravene er mere praksisorienterede.

Loa Dalgaard Worm understreger, at det nye opråb ikke er en kritik af skovejerne, som hidtil har ageret i tråd med markedet.

– Skovbruget har afventet, at efterspørgslen for alvor skulle skyde i vejret. Samtidig har der været behov for at revidere og optimere den danske FSC-skovstandard. I løbet af det seneste år er der inden for begge områder sket en udvikling, som gør en certificering mere attraktiv for skovejerne, siger hun.  

Troldtekt vill öka andelen

Troldtekt köper in en stor mängd FSC-certifierat trä från danska skogar – och man vill gärna köpa ännu mer när fler skogar i Danmark förhoppningsvis blir certifierade. Troldtekt fick FSC-certifiering år 2013 och är sedan 2018 godkända som leverantör av akustikplattor i kategorin ”FSC 100%” (FSC®C115450). Det betyder att allt trä i den enskilda plattan lever upp till FSC-kraven.

– En väsentlig del av vår produktion är FSC-certifierade plattor, men vi vill producera ännu fler. Hållbar produktion utgör grunden för vår strategi, och marknadens efterfrågan på certifierade produkter ökar. Vi upplever en stor efterfrågan, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

Förutom hållbarhetsaspekterna med FSC fäster han sig vid ny forskning från Birmingham Institute of Forest Research. Här har forskarna kommit fram till att unga träd (under 140 år) i nyare, omplanterade skogar tar upp och lagrar mer koldioxid än gamla träd i till exempel regnskog.

– Det stämmer väl överens med våra processer där vi tar rödgran från de yngre, danska produktionsskogarna och där det med FSC-certifieringen kan dokumenteras att man inte fäller fler träd än vad skogen kan reproducera. Dessutom dokumenteras en rad andra miljömässig och social hänsyn, säger Peer Leth.

Kort väg från skog till fabrik

Troldtekt är en naturprodukt till 100 procent där all träråvara kommer från danska skogar. Och så får det gärna fortsätta, förklarar Peer Leth:
 
– Våra närmsta alternativ till danskt trä är att importera från Sverige eller Norge, men det går ut över vår hållbarhetsprofil eftersom råvarorna då ska transporteras över stora avstånd. Därför ser vi gärna fler FSC-certifierade skogsarealer i Danmark.

Fakta: Tio fördelar med att välja FSC

  1. FSC garanterar omfattande omtanke om natur, djur och människor i skogen.
  2. FSC-märkningen är en garant för att det inte fälls fler träd än vad skogen själv kan reproducera.
  3. Delar av FSC-certifierade skogar undantas från kommersiell avverkning, och områden med hotade djur och växter skyddas.
  4. Ursprungsbefolkningar som indianer och samer garanteras sin rätt att bruka skogen som de alltid har gjort. Heliga områden och jaktmarker undantas till exempel från avverkning.
  5. Lokala arbetare får utbildning, säkerhetsutrustning och rimlig lön.
  6. Lokalbefolkningen får glädje av intäkterna från skogen och lokal arbetskraft används.
  7. Allt trä kan spåras tillbaka till hållbart brukade skogar och ansvarsfulla källor. Alla led mellan skogen och dig certifieras – oavsett hur många led det är.
  8. FSC-certifiering är en verksamhet man kan leva på – både som skogsägare, arbetare och producent. FSC har som bonus att natur och människor får bättre livsvillkor.
  9. Alla typer av skog kan FSC-certifieras, från nordisk barrskog till tropisk regnskog – även plantager.
  10. FSC-märkningen finns på alla typer av produkter som är tillverkade av träfiber, till exempel golv, trall, papper, grillkol, isolering, möbler, interiör, smycken och förpackningar. 

Källa: FSC Danmark

FOTO:
Loa Damgaard Worm, Direktör för strategi och utveckling på FSC i Danmark.