Hållbara akustiklösningar

Miljoe och CSR

Cradle to Cradle

Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat på guldnivå.

Certifieringen omfattar all cementbunden träull i naturträ, naturgrå samt standardfärgerna vit 101, grå 202, koksgrå 208 och svart 207. Certifieringen omfattar även brandsäkra Troldtekt A2, Troldtekt agro och Troldtekt baserat på FUTURECEM.

Plattorna godkändes för certifiering bland annat eftersom de inte innehåller några skadliga ämnen och därför kan komposteras och återföras till naturen som jordförbättrare.

Troldtekt Product Life Cycle

Produktlivscykel

Material, tillverkning, transport, användning och återvinning. Under hela produktlivscykeln – från vaggan till vaggan – fokuserar Troldtekt på att minimera miljöpåverkan från sina produkter, och på att optimera resursförbrukning och processer så att produkterna ger mervärde. Det är tanken med produktlivscykeln som ligger till grund för Troldtekts Cradle to Cradle-affärsstrategi.

Råvaror

Produktion

Transport

Användning

Återvinning

FSC®-certifiering

Troldtekt är FSC®-certifierat. Det betyder att vi kan erbjuda produkter med trä från ansvarsfullt skogsbruk som är certifierat i enlighet med FSC:s principer.

Troldtekt FSC-certifierades 2013 och har sedan 2018 varit godkända för att leverera produkter i kategorin ˮFSC 100%ˮ (FSC®C115450), vilket innebär att allt trä i en platta lever upp till FSC-kraven.

Troldtekt vill med FSC-certifieringen erbjuda våra kunder bästa möjliga garanti för hållbarhet. FSC bedöms bland annat som positivt i förhållande till Cradle-to-Cradle och ger poäng i frivilliga byggnadscertifieringar som DGNB, LEED och BREEAM®.

I produktionen av Troldtekt akustikplattor använder vi uteslutande certifierat trä. Som kund kan du själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC™-certifierade.

 

Troldtekt är FSC®-certifierat. Det betyder att vi kan erbjuda produkter med trä från ansvarsfullt skogsbruk som är certifierat i enlighet med FSC:s principer

PEFC™-certifiering

Troldtekt är PEFC™-certifierat. Det betyder att vi levererar certifierade akustikplattor med trä från dokumenterat hållbara skogar som lever upp till PEFC:s principer.  

Eftersom vi även har en FSC®-certifiering (FSC®C115450) kan du som kund själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC-certifierade.

Troldtekt er PEFC™-certificeret. Det betyder, at vi leverer certificerede akustikplader med træ fra dokumenteret bæredygtige skove, som lever op til PEFC-principperne

Bra inomhusklimat

Troldtekt-akustikplattor innehåller inte skadliga material eller potentiella allergener och är certifierade enligt de bästa inomhusklimatkategorierna av Danish Indoor Climate Labelling och i kategori M1 av ”Finnish Indoor Air Association”.

Dessutom är Troldtekt-plattor märkas som allergivänliga produkter av den brittiska organistaion "Allergy UK", klassificeras som "Emissionsarm" av tyska miljöcertifiering "Der Blaue Engel" och miljö bedömas i klass A i Svenska SundaHus Miljödata.

Miljoe och CSR

Hållbart byggande

LEED, BREEAM och Miljöbyggnad är de tre ledande och frivilliga certifieringssystemen inom hållbart byggande.

Ramböllkoncernen har dokumenterat hur Troldtekt kan bidra med poäng för fokusområdena såsom livscykelkostnader, inomhusklimat och material i de tre certifieringssystemen. 

Troldtekt, sustainable building

Miljövarudeklaration

Miljövarudeklarationen (EPD) för Troldtekt har upprättats av Dansk Teknologisk Institut (DTI) och tredjepartsverifierats av norska SINTEF Byggforsk/SINTEF Building and Infrastructure. Miljövarudeklarationen har också registrerats hos den norska EPD-stiftelsen (EPD Norge).

Troldtekts miljövarudeklaration är också godkänd och registrerad i det tyska registret för tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer vid ”Institut für Bauen und Umwelt e.V.”.

Troldtekt The Environmental Product Declaration