Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

Så arbetar Troldtekt med Cradle to Cradle

Troldtekts affärsstrategi har sedan 2012 baserats på det hållbara och internationellt erkända Cradle to Cradle-konceptet.

Visionen bakom Cradle to Cradle är en värld där tillverkare utformar sina produkter för en cirkulär ekonomi – alltså att material kan införlivas i nya kretslopp.

Kan ingå i biologiska och tekniska kretslopp

Vår Cradle to Cradle-certifiering är ett dokumenterat bevis på att Troldtekts akustikplattor på ett säkert sätt kan återföras till det biologiska kretsloppet i form av jordförbättrare.

Restpartiklar från tillverkningen av Troldtekt ingår dessutom i det tekniska kretsloppet som råvara i Aalborg Portlands cementproduktion.

. På Troldtekt arbetar vi med återvinning – både när det gäller avfall från vår produktion och uttjänta akustikplattor från byggnader

Kriterier i fem kategorier

Cradle to Cradle tillämpar fem kategorier av kriterier:

Här nedan kan du läsa mer om vår certifiering och vad vi gör för att uppfylla kriterierna i de fem kategorierna.

Läs mer:

Om Troldtekts certifiering

Cradle to Cradle
>> Om Troldtekts certifiering

Cradle to Cradle-roadmap

Troldtekts affärsstrategi är baserat på Cradle to Cradle-principerna, och vi har utvecklat en strategisk färdplan för vårt arbete med cirkulär ekonomi
>> Cradle to Cradle-roadmap

Materialhälsa

Akustiktak från Troldtekt i skolbyggnad
>> Materialhälsa

Återvinning

Cradle to Cradle
>> Återvinning

Energi

På Troldtekt har vi systematiskt arbetat för att öka andelen förnybar energi i vår produktion av akustikplattor
>> Energi

Vatten

Troldtekt stödjer Cradle to Cradle-principerna och FN:s globala mål om en sund förvaltning av vattenresurserna
>> Vatten

Socialt ansvar

Socialt ansvar är ett grundläggande värde för Troldtekt
>> Socialt ansvar