Troldtekt & CSR

CSR-rapport 2021

Troldtekts CSR-rapport för 2021 fokuserar på det som i tio års tid har varit företagets grundläggande strategi: Designkonceptet Cradle to Cradle.

I rapporten finns en rad höjdpunkter inom Cradle to Cradles fem kriteriekategorier.

Du kan till exempel läsa hur vi 2021 utvecklade akustikplattor baserade på den nya cementtypen FUTURECEM™. De nya plattorna har ett negativt koldioxidavtryck sett till produktionsfasen.

Vi berättar också om de nya och mer hållbara färgrecepten som har bidragit till att Troldtekt akustikplattor nu har avancerat från silver till guld i Cradle to Cradle.

>> Rapporten hittar du här

CSR
CSR

CSR-policy

Troldtekt måste vara en attraktiv arbetsgivare och affärspartner. Därför har vi formaliserat vårt företagsansvar i en CSR-policy.

Troldtekt and CSR
CSR

FN:s Global Compact

2010 gick Troldtekt med i FN:s Global Compact, som är världens största frivilliginitiativ för företagsansvar.

Företag som deltar i FN:s Global Compact-initiativ förbinder sig att följa tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Principerna måste komma till uttryck i medlemsorganisationen och dess aktiviteter, och varje år måste en rapport skickas till FN.

Ansvarsfull produktion och biologisk mångfald

Troldtekt stödjer FN:s globala mål. Vi har valt att fokusera på de två mål där vi kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä (FSC®C115450).

Troldtekt stödjer FN:s globala mål och har valt att fokusera på de mål där företaget kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä
Troldtekt Code of Conduct

Uppförandekod

Troldtekt uppmanar leverantörerna att underteckna en uppförandekod. På så sätt förbinder vi oss att följa internationellt erkända standarder avseende:

  • tvångsarbete
  • barnarbete
  • diskriminering
  • föreningsfrihet
  • arbetsmiljö
  • anställningsvillkor
  • hälsa och säkerhet
  • företagets produkter
  • miljöskydd

Troldtekt värderingar

Att vara innovativ, trovärdig och socialt ansvarstagande är den värdekedja som knyter samman Troldtekt.

Medarbetarna har gemensamt definierat värderingarna och arbetar dagligen för att översätta dem till praktiken.

Troldtekt, værdigrundlag

Louis Hammerichs Fond

I 1936 stiftade dåvarande direktören och ägaren Louis Hammerich en fond som fortfarande är i drift för att ge medarbetare i nöd ekonomisk handräckning.

Troldtekt & Miljön

På Troldtekt arbetar vi målinriktat med att bidra positivt till miljön. Det internationella Cradle to Cradle-designkonceptet är utgångspunkten i vår affärsstrategi.

Därför har vi fullt fokus på hållbarhet redan från utvinningen av råvaran via produktionen till användning och återvinning av uttjänta akustikplattor.

Troldtekt & the Environment

Troldtekt & Arbetsförhållanden

På Troldtekt stödjer vi våra medarbetare och försöker tillgodose deras behov så att de ska ha de bästa förutsättningarna för att trivas på arbetsplatsen. Vi har en platt organisationskultur med möjlighet till en öppen dialog mellan medarbetare och ledning.

Troldtekt & the Work force

Troldtekt & Samhället

På Troldtekt deltar vi aktivt i samhället runt omkring oss och strävar efter en informell och ärlig dialog med våra närmaste intressenter. I Troldhede där produktionen av Troldtekt äger rum för vi en positiv dialog med grannar och lokalföreningar om projekt som gynnar lokalsamhället.

Troldtekt and Society

Troldtekt & Mänskliga rättigheter

På Troldtekt arbetar vi, bland annat genom vår anslutning till FN:s Global Compact, med att främja hållbarhet och CSR inom byggnation och för mänskliga rättigheter.

Troldtekt and Human Rights

Troldtekt & CSR-rapportering

Som en del av Troldtekts anslutning till FN:s Global Compact rapporterar vi varje år om våra aktiviteter inom de fyra huvudområdena miljö, arbetsförhållande, samhälle och mänskliga rättigheter.

På Troldtekt utgår vi från standarden Global Reporting Initiative (GRI G4) när vi rapporterar om vårt CSR-arbete.

CSR