Troldtekt & arbetsförhållanden

Case 2019: Ökat fokus på säkra arbetsmetoder

2019 hade vi på Troldtekt fem arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro.

Målet är noll olyckor, och nu vidtas flera åtgärder för att öka säkerheten ytterligare i vår produktion.

Ökat fokus på säkra arbetsmetoder | Troldtekt

Case 2019: Medarbetare lär sig danska på arbetstid

På Troldtekt har många av medarbetarna utländsk bakgrund.

Vi satsar därför på danskundervisning för dem som inte har danska som modersmål.

Medarbetare lär sig danska på arbetstid | Troldtekt

Case 2018: Utvärdering av arbetsmiljön

När Troldtekt 2018 utförde den arbetsplatsutvärdering som företagen är skyldiga att göra enligt lag, skedde det enligt en noggrant strukturerad process. Alla medarbetare hade möjlighet att ge feedback om den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Utvärdering av arbetsmiljön hos Troldtekt - dansk tillverkare av akustiklösningar

Case 2018: Döv kollega: Från arbetsträning till en fast del av personalstyrkan

I september 2018 anställde Troldtekt för första gången en döv person i produktionen. Patrick Mikkelsen arbetar på samma villkor som sina kollegor, trots att han inte hör.

I september 2018 anställde Troldtekt för första gången en döv person i produktionen av akustiklösningar

Case 2017: När Metall och akustik matchar

Samhällsansvar är en av Troldtekts grundläggande värderingar. Och med samhällsansvar följer ett ansvar för att utbilda ungdomar. Smedslärlingen Frederik Søgaard Haunstrup uppskattar de varierade arbetsuppgifterna hos Troldtekt.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: En uppgift som hämtad ur skolboken

Frederik Søgaard Haunstrup blev ålagd en lite ovanlig lärlingsuppgift: ”förhindra arbetsolyckor” löd uppdraget. Smedslärlingen svetsade ihop en lösning som ökar säkerheten vid transportbandet, så att kollegorna kan känna sig trygga.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Maja fick ro och självförtroende hos Troldtekt

För Maja Juul Mathiasen blev arbetsträningen i Troldtekts snickeriverkstad vägen bort från stress och sjukskrivning. Nu har hon fått fast jobb i produktionen.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Troldtekt levereras på hållbara pallar

Klara Troldtekt akustikplattor lämnar fabriken placerade på pallar som tillverkas av Grønagergård Savværk. Och liksom akustikplattorna består pallarna av hållbart trä som kan spåras tillbaka till ansvarsfullt skötta skogar.

Troldtekt, CSR 2016 - Arbejdstagerforhold

Case 2015: Implementerade säkerhets-
förbättringar

2015 inträffade en allvarlig olycka som satte Troldtekts säkerhetsorganisation på prov. Efter olyckshändelsen gjorde Troldtekt en genomgång av säkerheten på fabriken, och startade flera nya säkerhetsprojekt.

Troldtekt and workforce