Döv kollega: Från arbetsträning till en fast del av personalstyrkan

I september 2018 anställde Troldtekt för första gången en döv person i produktionen. Patrick Mikkelsen arbetar på samma villkor som sina kollegor, trots att han inte hör.
I september 2018 anställde Troldtekt för första gången en döv person i produktionen av akustiklösningar

På produktionsavdelningen är det numera inget ovanligt att medarbetarna har sina smartphones framme, och använder gester och skrivna meddelanden för att kommunicera. Sedan juni 2018 är nämligen Patrick Mikkelsen, som är döv, en del av teamet. Patrick är 28 år och började arbetsträna i Troldhede, vilket sedan ledde till en fast heltidsanställning.

– Jag var glad över möjligheten att arbetsträna hos Troldtekt, och blev sedan glatt överraskad över erbjudandet om fast anställning, säger Patrick Mikkelsen.

Alternativ kommunikation
Patricks dövhet ställer särskilda krav på kommunikationen bland kollegerna. Whiteboards har satts upp på alla avdelningar, så att kollegorna kan skriva meddelanden till Patrick. Flera arbetskamrater använder också gärna sina telefoner för att kommunicera genom att skriva eller tala in meddelanden till Patrick.

– Att Patrick är döv är ingenting vi tänker på i vardagen. Att kommunicera med Patrick genom att använda whiteboards och gester har blivit en naturlig del av vårt arbetssätt, och hittills har det aldrig inträffat att informationen har gått någon förbi, säger produktionschef Kim Snebang.
Patrick Mikkelsen håller med.

– Mina kollegor har tagit emot mig på ett jättebra sätt, och är bra på att kommunicera genom att skriva meddelanden. Flera av dem har till och med lärt sig lite teckenspråk – det är trevligt och roligt.

Bra samarbete med Castberggård
Patricks arbetsträning var resultatet av vårt samarbete med Castberggårds Job- og Udviklingscenter, som arbetar för att fler personer med dövhet och nedsatt hörsel ska komma ut i arbetslivet. Kim Snebang uppskattar samarbetet med Castberggård, som har inneburit att personalstyrkan utökades med en ny, kompetent kollega.

– På en stor fabrik som Troldtekts finns det strikta säkerhetsrutiner som måste följas. Även om Patrick inte kan höra, så är vi helt trygga. Han är väldigt säkerhetsmedveten och arbetar enligt exakt samma villkor som sina hörande kollegor, säger Kim Snebang.

Via Castberggårds program har Patrick Mikkelsen haft en mentor, som inför kollegorna i Troldhede har hållit ett föredrag om hur det är att vara döv.