En uppgift som hämtad ur skolboken

Frederik Søgaard Haunstrup blev ålagd en lite ovanlig lärlingsuppgift: ”förhindra arbetsolyckor” löd uppdraget. Smedslärlingen svetsade ihop en lösning som ökar säkerheten vid transportbandet, så att kollegorna kan känna sig trygga.
Troldtekt, CSR report 2017

Troldtekt har starkt fokus på att förebygga arbetsolyckor – målet är noll stycken. Men vid ett transportband inträffade dessvärre en arbetsolycka där en person vred sönder knät.

Troldtekts smedslärling, Frederik ­Søgaard Haunstrup, fick i uppdrag att försöka förebygga liknande olyckor. Resultatet är ett bra exempel på att Troldtekts lärlingar är en tillgång i personalstyrkan. 

– En av medarbetarna hade ställt sig ovanpå transportbandet för att rätta till en trave akustikplattor. När han skulle klättra trampade han fel, hamnade med foten i ett hål och vred sönder knät. Hålet måste på något vis täckas över, så att ingen mer kan kliva fel, tänkte jag. Jag använde mina kunskaper från Troldtekt och skolan, och nu är transportbandet säkert, säger Frederik.

Att svetsa sig till en säker arbetsmiljö
Det något ovanliga uppdraget passade Frederik mycket bra. Han fick chans att vara kreativ och använde sina kunskaper för att mäta, såga och svetsa sig fram till en lösning på ett befintligt arbetsmiljöproblem. 

– Jag mätte och sågade upp en bit fyrkantsrör som skulle kunna användas för att täcka över hålet. Jag svetsade fast röret och bultade fast ett stort nät, så att det hål som orsakade olyckan nu är helt övertäckt. En hel del av det jag har lärt mig kom till pass vid uppgiften. Det känns roligt att kunna bidra till en lösning på problemet, säger Frederik.

Troldtekt strävar efter att ha en säker arbetsmiljö, och prioriterar bland annat att förebygga olyckor och arbetsskador genom att etablera säkerhets- och samarbetsgrupper där personalen representeras. Därför är det naturligt att Frederik och hans kolleger blev en del av den förebyggande arbetsmiljöåtgärden.