Case: Troldtekt levereras på hållbara pallar

Klara Troldtekt akustikplattor lämnar fabriken placerade på pallar som tillverkas av Grønagergård Savværk. Och liksom akustikplattorna består pallarna endast av hållbart trä som kan spåras tillbaka till ansvarsfullt skötta skogar.


Foto:
Jan Kristensen visar oss runt på Grønagergård Savværk.

Troldtekt, CSR 2016 - Arbejdstagerforhold

I ett skogklätt landskap vid Gjern öster om Silkeborg ligger sågverket Grønagergård Savværk, omgivet av höga träd med gröna kronor. Sågverket täcker ett område på ett par hektar, och varje dag arbetar ett fyrtiotal personer med att kapa stammar av lärk, douglasgran och gran. Virket omvandlas till trallbrädor, skivor, trädgårdsmöbler och, inte minst, Troldtekts lastpallar.
Alla pallar som används för att frakta Troldtekts produkter, tillverkas av Grønagergård Savværk. Det är ingen tillfällighet, för liksom Troldtekt använder sågverket endast virke från danska skogar. Det innebär att minsta lilla trästicka kan spåras tillbaka till träd i ansvarsfullt skötta skogsbruk. ­Grønagergård Savværk är certifierat enligt både PEFCTM och FSC®.

Passion för bra trä
Grønagergård Savværk drivs av snickaren Jan Kristensen, och det är hans passion för bra trä och gott hantverk som har fått företaget att växa till den nuvarande storleken. 1987 hade Jan Kristensen bara en enda enkel såg, som han använde för att såga upp virke till grannarna. I dag har sågverket 5 000 kvadratmeter inomhusyta, och levererar till både privatpersoner, institutioner och företag.
Samtliga av sågverkets produkter tillverkas av helt rent, nytt och obehandlat trä. Och tack vare lastpallstillverkningen nyttjas hela stammen, så att inget trä går till spillo.
– En trädstam är lite som en gris. Den har två ”filéer”, som används till bland annat trallbrädor, skivor, konstruktionsvirke, hästboxar och trädgårdsmöbler. Resten används för lastpallar och träemballage. Hade vi inte lastpallstillverkningen, skulle de återstående delarna av stammen ha hackats till flis för eldning, säger Jan Kristensen.

En stor ekstam till block i en av sågverkets stora maskiner.

Troldtekt, CSR 2016 - Arbejdstagerforhold

Inga sneda staplar
Sågverket använder endast hållbart odlat virke men sätter också en ära i att bara tillverka pallar med exakta mått och hög kvalitet.
– Vi vet att vår pallproduktion betyder mer för våra kunder än vad de flesta är medvetna om. För utan våra lastpallar kan inte Troldtekt leverera sina produkter till kunderna. Och om pallarna inte har exakta mått så lutar det färdigpackade godset på dem, vilket ger problem med både lagring och transport, säger Jan Kristensen.
Tack vare hög kvalitet kan varje pall användas mellan fem och sju gånger innan den måste kasseras. Och eftersom pallarna tillverkas av rent trä kan de förbrännas utan att det belastar miljön.

Gemensamma värderingar
För Troldtekt är samarbetet med Grønagergård Savværk ett tydligt exempel på hur viktigt det är att välja rätt leverantör för att kunna driva igenom visionen om hållbar produktion. 
– Vi lägger vikt vid att minimera miljöbelastningen och optimera resursförbrukningen och processerna genom hela produktkretsloppet. För att lyckas med det är vi beroende av bra leverantörer som Grønagergård Savværk, där både kvalitet och hållbarhet är en grundläggande del av företagets värderingar, säger Troldtekts miljöchef Renate Blom.  

FAKTA:

Troldtekt på pall

  • Under 2016 levererade Troldtekt  65 227 pallar.
  • 28 procent av dem var återlämnade pallar, som användes på nytt.