Medarbetare lär sig danska på arbetstid

På Troldtekt har många av medarbetarna utländsk bakgrund.

Vi satsar därför på danskundervisning för dem som inte har danska som modersmål.

Medarbetare lär sig danska på arbetstid | Troldtekt

Många av medarbetarna på fabriken i Troldhede har kommit till Danmark från andra länder, och även om många redan har grundläggande kunskaper i danska vill vi ge dem möjlighet att förbättra sina språkkunskaper. Därför erbjuder vi språkundervisning för medarbetare med andra modersmål än danska.

– Vi har haft medarbetare som bara har velat prata engelska. Det kan vi absolut förstå, men vi vill gärna att alla ska prata danska. Det bidrar till att minimera antalet missförstånd mellan medarbetarna och skapar en bra social sammanhållning, säger Steen Nielsen, personalombudsman på Troldtekt A/S.

En investering i personalen

2019 började Troldtekt med dansk­undervisning på arbetstid, eftersom det är en investering i personalen – som dessutom bidrar till att behålla duktiga medarbetare.

Shan Manikkam från Sri Lanka, som har arbetat på Troldtekt i många år, berättar att han nu kan kombinera sitt arbete med intresset för att lära sig mer danska. Det har hjälpt honom att ta del av information i media och undvika missförstånd i vardagen.

– Jag har alltid sagt till min chef att jag vill vara bra på att kommunicera. Jag pratar danska på jobbet, men även när jag handlar eller umgås med mina barn, säger han.

Språkundervisningen hålls en gång i veckan i Troldtekts lokaler. Den är differentierad och flexibel och ger alla lika förutsättningar att delta.

Goda möjligheter till kunskapslyft

På initiativ av Troldtekts företagsråd ger vi medarbetare i produktionen möjligheten till frivillig vidareutbildning. Detta sker i samarbete med KompetenceGruppen i Ringkøbing-Skjerns kommun.

Vid årsskiftet 2018–2019 erbjöds alla timanställda ett samtal med kommunens konsulter för att fastställa behov och önskemål om utbildning. Sedan har vi i samråd med kommunen tagit fram en katalog med möjliga utbildningar som våra medarbetare kan delta i.