När metall och akustik matchar

Samhällsansvar är en av Troldtekts grundläggande värderingar. Och med samhällsansvar följer ett ansvar för att utbilda ungdomar. Smedslärlingen Frederik Søgaard Haunstrup uppskattar de varierade arbetsuppgifterna hos Troldtekt.
Troldtekt, CSR report 2017

Skickliga smeder växer inte på träd. Men just en sådan är nu under upplärning hos Troldtekt. Hård metall kanske inte verkar ha så mycket att göra med akustikplattor men Troldtekts smedslärling, Frederik Søgaard Haunstrup, är entusiastisk inför sina arbetsuppgifter hos Troldtekt. 

– Praktikperioden hos Troldtekt har varit riktigt bra. Jag vet att mina arbetsuppgifter är ganska olika de arbetsuppgifter som mina klasskompisar har – de gör mestadels samma sak hela tiden. Jag får prova många olika saker, och i stort sett varje dag blir jag utmanad med nya uppgifter som jag inte har ställts inför tidigare. Det är jättebra, säger Frederik.

Vi bör dela på ansvaret
Det borde vara lag. Så låter det i frågan om lärlingsplatser hos danska företag. Åtminstone om man frågar Troldtekts servicechef, Benny ­Vestergaard.

– Vi har lärlingar eftersom vi vill hjälpa unga människor att utbilda sig. På ett nationellt plan saknas lärlingsplatser, och om vi som företag inte är med och tar ansvar och bidrar till att skapa de platser som behövs, fungerar det inte. Man kan inte bara hoppas på att andra ska lära upp ungdomarna. Alla måste hjälpa till och ta sin del av ansvaret, säger han.

En lärlingsperiod där du verkligen lär dig
För Troldtekt är det mycket viktigt att lärlingarna får uppleva vardagen på en arbetsplats, och att de får relevanta uppgifter som gör dem så skickliga som möjligt. Smedslärlingen Frederik gör sitt lärlingsprov först om två år, men redan nu får han uppgifter att lösa självständigt.

– Jag kan få i uppdrag att laga en kortsluten motor, fixa en trasig kedja eller svetsa ihop ett bord. Jag älskar att jag inte bara står och svetsar åtta timmar om dagen, utan faktiskt får lösa riktiga uppgifter, säger Frederik.

– Tillbaka på skolan ska jag skärpa mig extra mycket för att bli lika duktig som klasskompisarna på de moment som de utför varje dag. Det blir jättebra.
Frederik berättar att Troldtekt gärna ger honom utrymme att då och då ägna en hel arbetsdag åt att öva svetsning. 

Från praktikant till lärling
Frederik har tidigare gjort 14 dagars praktik hos Troldtekt. Sista dagen av praktikperioden frågade Troldtekt om Frederik kunde tänka sig att bli en permanent del av teamet, och tre månader senare var lärlingskontraktet undertecknat. Tiden får utvisa om nya kontrakt svetsar samman Troldtekt och Frederik i framtiden.