Ökat fokus på säkra arbetsmetoder

2019 hade vi på Troldtekt fem arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro.

Målet är noll olyckor, och nu vidtas flera åtgärder för att öka säkerheten ytterligare i vår produktion.

Ökat fokus på säkra arbetsmetoder | Troldtekt

Synliga reflexvästar, detaljerade trafikregler och tydlig skyltning. Vår fabrik i Troldhede är stor, och det krävs väl utformade rutiner för att förebygga arbetsplatsolyckor. Därför arbetar vi systematiskt med säkerheten, men efter fem olyckor med sjukfrånvaro under 2019 intensifierar vi nu detta arbete ytterligare.

– Säkerheten har högsta prioritet, och målet är noll olyckor. Alla våra medarbetare måste känna sig trygga och veta att de kommer hem från ­jobbet med hälsan i behåll. Därför ser vi mycket allvarligt på det faktum att vi hade fem olyckor förra året, och 2020 presenterar vi flera initiativ som ska göra det ännu säkrare att vistas på vårt enorma fabriksområde, säger Orla Jepsen, fabrikschef på Troldtekt A/S.

Han tillägger att Troldtekt har en välfungerande krishantering, som även omfattar psykologisk hjälp vid kriser och olyckor.

Trafikregler och reflexvästar

Flera av de första säkerhetsåtgärderna avser trafik på området. Varje dag körs truckar runt med höga staplar av akustikplattor, vilket gör att förarnas sikt är begränsad. Därtill kommer gods- och lastbilstrafiken från leverantörer och affärspartners.

Ökat fokus på säkra arbetsmetoder | Troldtekt AB

– Naturligtvis har vi redan tydliga regler för trafiken på området, men nu skärper vi dem ytterligare. Vi visar till exempel tydligt var externa besökare ska parkera och funderar på att införa fler enkelriktade sträckor, säger Orla Jepsen.

– En annan viktig fråga är synligheten. Både medarbetare och besökare måste alltid bära synliga reflexvästar. Redan nu ser vi att många är bra på att påminna varandra om västen, vilket är positivt. Det ska vi hålla fast vid. I mångt och mycket handlar det om att hjälpa varandra att följa de regler som redan finns, fortsätter han.

Under 2020 kommer fler åtgärder att vidtas i nära samarbete mellan säkerhetskommittén och ledningen.