Utvärdering av arbetsmiljön

När Troldtekt 2018 utförde den arbetsplatsutvärdering som företagen är skyldiga att göra enligt lag, skedde det enligt en noggrant strukturerad process. Alla medarbetare hade möjlighet att ge feedback om den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Utvärdering av arbetsmiljön hos Troldtekt - dansk tillverkare av akustiklösningar

Alla delar av produktionen sattes under lupp när Troldtekt gjorde sin arbetsplatsutvärdering för 2018. Enligt lag måste utvärderingen göras vart tredje år.

– Vi är skyldiga att utföra utvärderingen, men den är också ett bra verktyg för att systematisera arbetsmiljöarbetet. Vi valde att gå grundligt tillväga. Alla medarbetare fick komma med feedback, så att vi kan förbättra oss på de områden där det behövs, säger Renate Blom, Troldtekts miljöchef.

Hon ansvarade för utvärderingsprocessen, som har resulterat i en konkret handlingsplan.

Starkt engagemang
Renate började med att, tillsammans med produktionschef Kim Snebang, besöka alla arbetsfunktioner på och omkring fabriken i Troldhede, för att utvärdera den fysiska arbetsmiljön.

– Vi talade med medarbetarna om allt från belysning, damm, buller och ergonomi till kemikalier och olyckor. Det gjorde vi genom att hålla oss till en checklista, så att vi inte skulle glömma någon aspekt. Kollegorna engagerade sig och kom med mycket relevanta åsikter, säger Renate Blom.

När den fysiska miljön hade utvärderats var det dags att utvärdera den psykiska arbetsmiljön. Alla medarbetare fick möjlighet att ge feedback i en enkät som besvarades anonymt.

Åtgärder vidtas
På hösten 2018 gick Troldtekts skyddskommitté igenom den insamlade informationen och utformade en handlingsplan som är tillgänglig för alla medarbetare – uppsatt i matsalen och publicerad online.

– Vi sammanfattade och prioriterade vad som måste göras, och har startat förbättringsåtgärder inom flera områden. Reglerna för trafik i fabriksområdet och minimering av damm från produktionen är två konkreta exempel. I handlingsplanen kan man se vem som ansvarar för åtgärderna och hur arbetet fortskrider, säger Renate Blom.