Troldtekt & mänskliga rättigheter

Case 2017: Antikorruption: i fokus på alle nivåer

När Troldtekt expanderar till marknader utanför Danmarks gränser, är ­korruption ett fenomen som vi måste förhålla oss till. Därför hålls alla ­anställda i företaget delaktiga i vårt fokus på antikorruption.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Antikorruption: Nya regler sätter fokus på gråzonerna

Ökad export ger också större risk att ställas inför dilemman rörande korruption. Som en del av FN:s Global Compact-initiativ har Troldtekt redan en uppsättning principer för antikorruption. Nu vill ledningen framtidssäkra riktlinjerna.

Troldtekt, CSR 2016 - Menneskerettigheder

Case 2015: Resa till Taiwan gav inblick i aktuell situation

2015 genomförde Troldtekt en granskning av företagets skruvleverantör i Taiwan. Vid besöket kunde Troldtekt med egna ögon se att leverantören lever upp till kraven avseende arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter.

Troldtekt and Human Rights