Case: Antikorruption: Nya regler sätter fokus på gråzonerna

Ökad export ger också större risk att ställas inför dilemman rörande korruption. Som en del av FN:s Global Compact-initiativ har Troldtekt redan en uppsättning principer för antikorruption. Nu vill ledningen framtidssäkra riktlinjerna.

Troldtekt, CSR 2016 - Menneskerettigheder

"Som del av vår medverkan i Global Compact måste vi fortlöpande förhålla oss till antikorruption. "
Kent Vium Pedersen, exportchef.

Om en leverantör överlämnar en tjock sedelbunt till en potentiell kund, är det uppenbart för de flesta att det rör sig om korruption. Men om leverantören bjuder med sig kunden på fotbollslandskamp? Eller om du själv bjuder en kund på restaurang i samband med en förhandling?
En ny uppsättning av riktlinjer ska hjälpa Troldtekts säljare, inköpare och ledning att skilja på goda relationer och korruption.
– Som del av vår medverkan i Global Compact måste vi fortlöpande förhålla oss till antikorruption. Dessutom har vi börjat ta oss in på marknader där risken för korruption kan vara större än i Danmark. Därför måste vi ha fullständigt tydliga principer på det här området, säger Kent Vium Pedersen, Troldtekts exportchef.

Det rent professionella ska avgöra
På de nuvarande exportmarknaderna ser Troldtekt inga stora risker för korruption och har heller aldrig hamnat i några sådana dilemman, säger Kent Vium Pedersen. De nya riktlinjerna ska ses som en föregripande åtgärd.
– Vi ska ha en gemensam uppfattning om vad som är okej och vad som inte är det. De största gråzonerna skapas vid relationsbyggande aktiviteter. Där har vi som princip att det rent professionella ska vara avgörande för om vi vill delta i evenemang eller bjuda in till dem. När vi träffar en intressent ska det vara i rent professionellt syfte, säger Kent Vium Pedersen.
– Det är också viktigt att vi försöker betrakta vårt företag genom utomstående intressenters ögon. Även om ett förfarande kanske är, eller tidigare har varit, kutym i byggbranschen ska vi försäkra oss om att vi inte handlar i strid med riktlinjerna för antikorruption eller våra egna principer.

Ska vara lätt att förhålla sig till
Vid arbetet med att utveckla nya riktlinjer för antikorruption har Troldtekt inspirerats av ett annat, lite större danskt företag, som närvarar på många marknader. Under en sammankomst fick Troldtekts säljteam veta att det större företaget hade ställt upp ett fåtal, ganska enkla regler för medarbetarna att följa.
– Det är viktig att reglerna är enkla och tydliga, så att det inte vid varje tillfälle blir fråga om en subjektiv bedömning av om vi håller oss inom ramarna. I de allra flesta situationer räcker det med lite sunt förnuft, så det är framför allt de svårare gråzonerna som är vårt fokus, säger Kent.

FAKTA:

Troldtekt och antikorruption

  • Arbetet med att utveckla Troldtekts nya riktlinjer för antikorruption är igång och utförs gemensamt av adm. direktör Peer Leth, säljchef Bo Pedersen och exportchef Kent Vium Pedersen.
  • Regler för antikorruption finns redan i Troldtekts CSR-principer. Till exempel får ingen medarbetare ta emot gåvor till ett värde över 900 kronor, utan att först ha inhämtat ledningens tillstånd.
  • Antikorruption är en av de tio principerna FN:s Global Compact-initiativ,
    som Troldtekt medverkar i.