Antikorruption: i fokus på alle nivåer

När Troldtekt expanderar till marknader utanför Danmarks gränser, är ­korruption ett fenomen som vi måste förhålla oss till. Därför hålls alla ­anställda i företaget delaktiga i vårt fokus på antikorruption.

Troldtekt, CSR report 2017

På företagets årliga värdegrundsdag 2017 höll miljöchef Renate Blom ett föredrag om antikorruption. Föredraget var riktat till företagets administratörer och handlade om gråzoner till korruption och hur man bör göra när sådana gråzoner uppstår.

Redan 2016 hölls föredraget för Troldtekts säljteam, men nu har fokuset breddats till en större grupp av medarbetare.  

Uppskattar företagets fokus
Föredraget om antikorruption uppskattades av medarbetarna. En av dem är transportkoordinator Lene ­Jørgensen, som stöttar Troldtekts stärkta fokus på området.

– Jag tycker det är jättebra att alla i företaget får mer kunskaper om ett så viktigt ämne. För mig är det viktigt att alla vet hur korruption kan ta sig uttryck och i vilka situationer korruption kan uppstå. Mer kunskap är det enda sättet att upptäcka gråzonerna och därmed förhindra korruption, säger Lene.

Gemensamt rättesnöre 
Lene planerar transporter mestadels på den danska marknaden. I sitt dagliga arbete har hon därför sällan direkt kontakt med kunder där korruption är en stor riskfaktor. Hon tycker ändå att hon hade utbyte av föredraget.

– Tidigare hade jag aldrig tänkt på att korruption skulle kunna vara något som Troldtekt ställs inför, så föredraget om gråzoner var en ögonöppnare. Även om det främst är ledningen som hanterar sådana frågor, är det viktigt att alla i företaget vet vad som är godtagbart. På en mer allmän nivå tycker jag det känns skönt att veta att antikorruption är något som Troldtekt prioriterar och har ett regelverk för, säger Lene.

Nya riktlinjer på väg

  • Under 2018 sammanställs Troldtekts fokus på antikorruption till ett antal riktlinjer som medarbetarna kan luta sig mot i vardagsarbetet.
  • Riktlinjerna beskriver bland annat de principer som alla medarbetare har tagit del av under internetutbildningar under 2016 och 2017.
  • Ett antal regler för antikorruption finns redan i Troldtekts CSR-policy. Till exempel får ingen medarbetare ta emot gåvor till ett värde över 900 kronor, utan att först ha inhämtat ledningens tillstånd.
  • Antikorruption är en av de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ, som Troldtekt har anslutit sig till.