Case: Resa till Taiwan gav inblick i aktuell situation