Ansvarsfull produktion och biologisk mångfald

Troldtekt stödjer FN:s globala mål. Vi har valt att fokusera på de två mål där vi kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä.

Troldtekt stödjer FN:s globala mål och har valt att fokusera på de mål där företaget kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä

FN-länderna har ställt upp 17 gemensamma mål som ska säkerställa hållbar balans inom klimat och ekonomi över hela världen. Seden de globala målen lanserades 2015 har organisationer och konsumenter tagit dem till sig, och ambitionen är att målen ska vara nådda 2030.

Troldtekt har tills vidare valt att fokusera på två av de 17 målen: ”hållbar konsumtion och produktion” och ”ekosystem och biologisk mångfald”. Under varje mål har vi valt ut fyra delmål som vi utgår från i vårt arbete (se faktarutan).

– Vi erkänner samtliga 17 mål, men som medelstort företag kan vi inte ha lika starkt fokus på alla mål. Därför har vi valt att koncentrera oss på de två mål där vi kan göra mest skillnad samtidigt som vi följer Cradle to Cradle-strategin, säger Peer Leth, Troldtekts vd. 

Hållbar produktion
Under 2018 har vi fortsatt att investera i hållbar produktion, helt i linje med FN-mål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion. Under året byggde vi en helt ny produktionslinje för 180 miljoner kronor. Den nya linjen ökar vår kapacitet och gör det möjligt att optimera energiförbrukningen framöver. 

– Vi valde den allra senaste tekniken, för vi vill inte stå där om tre år och upptäcka att vi kunde ha valt annorlunda för att minska förbrukningen ytterligare, säger Peer Leth.

– Den nya produktionslinjen har automatiserade processer, vilket förbättrar arbetsmiljön. Vi har också haft starkt fokus på att minimera buller och damm, för både medarbetarna och boende i närområdet. Till exempel har vi satt upp bullerskydd runt de motorer som driver ventilationen. 

Trä från ansvarsfullt skötta skogar
Avseende mål nummer 15, om biologisk mångfald, har Troldtekt från början av 2018 ökat andelen FSC-certifierad rödgran från lokala skogar. FSC-märkningen intygar att träet kommer från skogsbruk där man tar ett samhällsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Vi levererar nu akustikplattor med märkningen ”FSC 100%” (FSC®C115450). Det betyder att allt trä i varje platta är FSC-certifierat, vilket innebär högre krav på spårbarhet och hantering av träet.

– FSC-certifierade plattor utgör en väsentlig andel av vår produktion, men vi vill gärna utöka den ytterligare, efter hand som de danska skogsägarna certifierar skogarna. Hållbar tillverkning är vår strategi, och marknadens efterfrågan på certifierade produkter ökar, säger Peer Leth.

FSC-märkningen är ett intyg på att det inte fälls fler träd än vad skogen klarar att reproducera, men märkningen innebär också att lokal personal är utbildad, har tillgång till säkerhetsutrustning och får skälig lön.

Fullt fokus på FSC
Troldtekt har beslutat att inte längre certifiera produkter enligt standarden PEFCTM, så FSC kommer framöver att vara den enda hållbarhetscertifieringen som kunder, leverantörer och medarbetare ska förhålla sig till. ”Dubbelcertifiering” medför ett tungt administrativt arbete, och relativt få kunder efterfrågar PEFC-certifierade produkter.

Den andel trä som inte är FSC-certifierad i vår produktion, kommer dock till allra största delen även fortsättningsvis från PEFC-certifierade skogar.

Troldtekt tilldelades FSC Danmarks ”trädiplom” för vår policy att använda 100 procent FSC®-certifierat trä.

Troldtekt tilldelades FSC Danmarks ”trädiplom” för vår policy att använda 100 procent FSC®-certifierat trä

Fokus på två mål och fyra delmål

Nedan ser du vilka av FN:s globala mål och delmål (förkortade beskrivningar) som Troldtekt koncentrerar sig på i första hand.

Troldtekt, CSR 2017

Globalt mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion

  • Överordnat mål: Säkerställa hållbar förbrukning och produktion.
  • Delmål 12.6: Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att arbeta hållbart och integrera hållbarhetsdata i redovisningscykeln.
  • Delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentliga upphandlingar, och tillse att dessa överensstämmer med nationella policyer och regler.
  • Delmål 12.c: Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen, som främjar onödig förbrukning (förenklad text).

Globalt mål nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  • Överordnat mål: Skydda, återställa och stödja hållbar användning av ekosystem på land, bekämpa ökenspridningen, hejda markförstöringen och hejda förlusten av biologisk mångfald.
  • Delmål 15.b: Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.