I framkant med avlopps­separering

I samband med utbyggnaden av fabriken i Troldhede har företaget valt att börja separera spillvatten och regnvatten. Det var något av ett detektivarbete att kartlägga det befintliga ledningssystemet, men i gengäld minskar belastningen på det lokala reningsverket och vattenmiljön.
Troldtekt, CSR report 2017

När det regnar kraftigt över Troldhede, överbelastas avloppssystemet och reningsverket. Regnvattnet leds nämligen ner i det avloppssystem som också är anslutet till ortens toaletter, avlopp och kökshoar. På grund av ökade regnmängder har det befintliga avloppssystemet svårt att klara flödena. Det kan leda till översvämningar, där en hälsofarlig blandning av regnvatten och avloppsvatten strömmar ut i sjöar och vattendrag.

Kommuner och myndigheter över hela landet arbetar därför med att skapa system där regnvatten och spillvatten separeras till olika rörledningar. Det innebär att även företag och privatpersoner måste separera olika sorters vatten. Systemet med avloppsseparering har inte etablerats i Troldhede än, men Troldtekt har beslutat att på frivillig basis börja separera vattnet från företagets mark och verksamhet, i samband med att fabriken utökas.

– Utbyggnaden av fabriken innebär att vår markyta utökas med 30 000 kvadratmeter, där det faller regnvatten. Det skulle vara ett enormt resursslöseri att låta regnvattnet ledas ner i avloppssystemet, som knappast har kapacitet för att klara så stora mängder. Vi kontaktade kommunen för att diskutera möjligheterna att börja separera vattnet direkt, säger Poul Erik Pedersen, arkitekt med ansvar för fabriksutbyggnaden.
Troldtekt, CSR report 2017

Kartläggning av gamla rörledningar
Kommunen och vattenbolaget ­Ringkøbing-Skjerns Forsyning ställde sig positiva till idén, och det bestämdes att vattenbolaget ansluter ett nytt regnvattensystem till Troldtekts mark. Därmed kan man ta bort ett antal befintliga regnvattenbassänger på marken, eftersom vattnet kommer att ledas bort till en ny depå som tillhör vatten- och energiföretaget.

Separeringen införs för hela det nya områden, men dessutom för redan bebyggda områden. Det var dock allt annat än en enkel uppgift att få överblick över de befintliga rörledningarna och avloppen, visade det sig.

– Fabriken har vuxit i flera omgångar under åren, så det var en omfattande uppgift att kartlägga avloppssystemet. Nu för tiden är man skyldig att registrera ny rördragning, vilket man inte var lika noggrann med tidigare. Därför har det kostat både tid och pengar att förbereda separeringen. Men nu har vi fått full kontroll över ledningarna, och vattenbolaget sparar reningsresurser, säger Poul Erik Pedersen. 

Mindre spillvatten i vattendragen
Ringkøbing-Skjerns Forsyning är också nöjda med samarbetet, och med utsikten till minskade regnvattenvolymer i reningsverket. Det är ekonomiskt fördelaktigt och gör det lättare för vattenbolaget att efterleva miljöskyddslagarna och reglerna för avloppsvattenhantering.

– Med separering är det billigare att rena vattnet, och vid kraftigt regn minskar risken för översvämning. Spillvattnet innehåller organiskt material och bakterier, så om det leds ut i naturen ökar syreförbrukningen i sjöar och vattendrag, samtidigt som vattnets kvalitet försämras, säger projektledare Hans Schmidt från ­Ringkøbing-Skjern Forsyning.